PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN Minimize

       I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:
Tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám hiệu về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho sinh viên và thực hiện quản lý theo quy định trong công tác học sinh - sinh viên;
 Quản lý các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên;
- Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên thông qua các hoạt động ở trong và ngoài Trường;
- Quản lý toàn  bộ ký túc xá sinh viên; chăm lo, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho HSSV nội trú của Trường.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Công tác học sinh, sinh viên:
a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp HSSV; chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó), trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho HSSV;
b) Tổ chức tiếp nhận và sắp xếp chỗ ở cho HSSV nội trú; thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV; tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho HSSV; giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV;
c) Theo dõi, kiểm tra và đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khóa học; tổ chức công tác thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy;
d) Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào đầu khoá, đầu năm và cuối khoá học; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác; tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV;
đ) Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với HSSV;
e) Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu;
g) Phối hợp tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập;
h) Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho HSSV luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động giao lưu khác; tổ chức việc sinh hoạt ngoài giờ, ăn, ở tại KTX và nhà ăn tập thể cho HSSV bảo đảm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm;
i) Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV; tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với phòng Đào tạo bảo lưu kết quả học tập của sinh viên theo qui chế;
k) Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi Trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV;
l) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế; tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho HSSV;
m) Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
n) Phối hợp với các đoàn thể trong Trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh với phương châm “ Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” có môi trường xung quanh luôn xanh, sạch, đẹp.
2.2. Quản lý ký túc xá sinh viên:
a) Thống nhất quản lý, sắp xếp chỗ ở cho sinh viên nội trú ở tất cả các hình thức đào tạo tại Trường;
b) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê chuẩn, ban hành nội quy, quy định của Ban quản lý ký túc xá sinh viên; tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện nội quy đó;
c) Phối hợp chặt chẽ với tổ bảo vệ, ĐTN, hội sinh viên tổ chức tốt các hoạt động quần chúng nhằm đảm bảo trật tự an ninh, xây dựng và duy trì nếp sống sư phạm, giữ gìn sạch sẽ KTX, tích cực ngăn chặn các tệ nạn xã hội;
d) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm duy trì nề nếp sinh hoạt, tự học, trật tự nội vụ, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn và an ninh chính trị trong khu KTX của Trường;
đ) Quản lý lưu lượng khách ra vào hàng ngày, hướng dẫn cho khách chấp hành các quy định, nội quy của ban quản lý KTX;
e) Đảm bảo vệ sinh hành lang, cầu thang, sân chơi, nơi vệ sinh công cộng và xung quanh khu KTX sinh viên;
g) Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất được trang bị trong khu KTX. Chủ động đề xuất sửa chữa nhỏ, sửa chữa vặt tại các phòng ở của ký túc xá (như lắp ô kính vỡ, sửa thang dát giường, chốt khoá cửa…).Hàng năm lập kế hoạch, dự trù kinh phí để mua mới các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt theo quy định đối với SV; dự trù kinh phí để duy tu, bảo dưỡng hay thay thế nếu cần thiết, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn trong khu nội trú. Đề xuất và triển khai biện pháp hữu hiệu để tiết kiệm điện, nước sinh hoạt.
3. Hệ thống tổ chức, quản lý:
Hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV của Trường gồm có Ban Giám hiệu, phòng công tác HSSV, giáo viên chủ nhiệm và lớp HSSV.
4. Quyền hạn:
Phòng Công tác học sinh, sinh viên có trách nhiệm thực hiện tốt mối quan hệ với các phòng, ban, khoa, bộ môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý ngươi học của Nhà trường.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động của phòng; phân công giao nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cùng với cán bộ viên chức của phòng.
Trưởng, phó Phòng Công tác Học sinh, sinh viên là thành viên của Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên của Trường; chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chính trị của học sinh, sinh viên trước Hiệu trưởng
            II. DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC