PHÒNG QUẢN TRỊ – THIẾT BỊ Minimize

PHÒNG QUẢN TRỊ- THIẾT BỊ

Địa chỉ: Nhà điều hành Trung tâm- Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội

(Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội)

- Điện thoại: 04338660;

I. Sơ lược đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm tình hình.

- Phòng Quản trị-Thiết bị được thành lập từ ngày đầu thành lập Trường ĐHSP TDTT Hà Nội năm 1961. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, theo yêu cầu nhiệm vụ và công tác tổ chức bộ máy, từ năm 2000 đến 2008 tách  công tác TCCB, sáp nhập với phòng Quản trị đời sống bị với tên gọi Phòng hành chính-Quản trị -Thiết bị; từ 2009 đến nay lại trở về tên gọi ban đầu Phòng Quản Trị- Thiết bị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu.

- Trưởng phòng:

- Tổng số viên chức, nhân viên:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Email

1

 

Trịnh Duy Bình

 

Q. Trưởng phòng ĐH

 duybinhtt@gmail.com

2

Vũ Ngọc Tuấn

P. Trưởng phòng

ĐH

 

3

Đỗ Công Huân

Kỹ sư điện

 

4

Đặng Thế Hoàng

Kỹ sư xây dựng

ĐH

 

5

Trần Ngọc Bảo

Nhân viên

TrC

 

6

Hoàng Văn Duy

Nhân viên

 

 duytdtt68@gmail.com

7

Đỗ Bá Minh Tuấn

Nhân viên

 

 

8

Nguyễn Việt Dũng

Nhân viên

TrC

 

9

Đỗ Văn Thanh

Nhân viên

TrC

 

10

Nguyễn Quốc Hùng

Nhân viên

 

 

11

Kiều Văn Thắng

Nhân viên

 

 

12

 

Vũ Văn Sơn

 

Kỹ sư

 

 

13

Phan Hồng Thái

Tổ trưởng tổ bảo vệ

 

 

14

 

Đỗ Việt Anh

 

Nhân viên bảo vệ

 

 

15

Lê Văn Tiến

Nhân viên bảo vệ

 

 

16

Lê Đình Kết

Nhân viên bảo vệ

 

 

17

Tr­ương Đình Đại

Nhân viên bảo vệ

 

 

18

Lê Xuân Thành

Nhân viên bảo vệ

 

 

19

Lê Biên Thuỳ

Nhân viên bảo vệ

 

 

20

Lê Hiếu

Nhân viên bảo vệ

 

 

21

Nguyễn Ngọc Thành

Nhân viên bảo vệ

TrC

 

22

Nguyễn Tiến Chí

Nhân viên bảo vệ

TrC

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

 Phòng Quản trị - Thiết bị là đơn vị chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác: Quản trị đời sống; cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho các hoạt động của Trường; đảm bảo an ninh trật tự trong Trường và phối hợp về công tác an ninh trên địa bàn khu vực Trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, vườn hoa, cây xanh, tường rào, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống điện, cấp thoát nước… thuộc phạm vi diện tích của trường; ngăn ngừa, xử lý những hành vi xâm phạm đất đai, bảo vệ toàn vẹn địa giới do Trường sở hữu;

b) Phối hợp quản lý, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất bao gồm: Nhà làm việc, ký túc xá sinh viên, xưởng trường, phòng thí nghiệm, giảng đường, hội trường, nhà tập, sân bãi, phòng khách…; quản lý khu nhà ăn tập thể, các khu vực đấu thầu dịch vụ trong Trường; hàng năm chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm kê tài sản và thanh lý tài sản theo quy định hiện hành;

c) Quản lý, điều hành ô tô phục vụ công tác các hoạt động của Trường; quản lý việc lắp đặt và sử dụng điện thoại, hệ thống mạng Internet của Trường đảm bảo cho việc thông tin liên lạc được thông suốt;

d) Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, làm vệ sinh khu hiệu bộ, giảng đường, khu vệ sinh công cộng trong Trường; quy hoạch và thực hiện công tác trồng cây, cắt tỉa vườn hoa, cây cảnh đảm bảo cảnh quan sạch, đẹp, cây xanh bóng mát trong Trường;

đ) Quản lý, sử dụng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cấp điện, cấp thoát nước của trường. Bơm cấp nước hàng ngày phục vụ sinh hoạt của khu gia đình cán bộ, khu nhà làm việc và ký túc xá sinh viên. Phối hợp với phòng KH-TC theo dõi, ghi số đồng hồ đo điện, nước của Trường, từng hộ (nếu có) để thu tiền theo quy định. Chống lãng phí, thất thoát điện, nước; hàng năm lập dự toán, xây dựng kế hoạch nhằm sửa chữa tu bổ, phát triển và hoàn thiện hệ thống điện nước trong Trường; phục vụ loa đài cho các hoạt động của Nhà trường;

e) Phối hợp với các phòng liên quan để theo dõi thi công, nghiệm thu các công trình sửa chữa cải tạo, nhận bàn giao và đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả; phối hợp với phòng KH-TC lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;

g) Phối hợp để tổ chức và triển khai công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy trong Trường;

h) Tổ chức tốt nhà ăn phục vụ cho sinh viên nội trú. Đảm bảo phục vụ khách trong ngoài trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu hoặc các đơn vị;

i) Tổng hợp, dự trù, tổ chức mua sắm trang thiết bị, vật tư kỹ thuật cho các đơn vị trong Trường trên cơ sở kinh phí hàng năm;

k)  Làm quy hoạch sử dụng đất đai theo quy hoạch tổng thể của trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Phối hợp với các phòng ban chức năng để phát hiện, ngăn ngừa và sử lý các trường vi phạm về quy hoạch sử dụng đất sai mục đích, vi phạm chỉ giới cho phép;

l ) Tư vấn cho Hiệu trưởng về kế hoạch xây dựng mới. Làm việc với các cơ quan cấp trên để giải quyết các việc về nhà, đất của Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

k) Lập kế hoạch về xây dựng cơ bản hàng năm của Trường. Trực tiếp quản lý toàn bộ các công trình xây dựng cơ bản mới;

m) Lập hồ sơ cho công tác xây dựng cơ bản để trình cấp trên xin kinh phí (luận chứng kinh tế, kỹ thuật, khảo sát, thiết kế…). Triển khai các công trình cơ bản theo vốn được cấp hàng năm (chuẩn bị hồ sơ để chọn thầu, soạn thảo hợp đồng, theo dõi và giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình…) theo quy định;

n) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Nghiệm thu, bàn giao công trình cho bên sử dụng;

o) Quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ về xây dựng cơ bản của Nhà trường;

p) Công tác Bảo vệ trật tự trị an:

-  Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn người và tài sản, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai bão, lụt. Phòng chống gây rối trật tự, an ninh, trộm cắp trong Trường;

- Tổ chức tốt việc thường trực tại các cổng ra vào Trường và trong khu vực Trường, tuần tra canh gác, kiểm soát người ở lại đêm trong Trường, giữ gìn trật tự, bảo vệ công sản, tài sản của cán bộ và sinh viên trong trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho CC, VC sinh viên và khách tới làm việc tại Trường;

- Phối hợp với Ban quản lý ký túc xá sinh viên, các tổ chức của sinh viên và Công an xã, huyện Chương Mỹ để triển khai công tác bảo đảm trật tự an ninh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào Trường;

- Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn các phương tiện đi lại của công chức, viên chức, sinh viên và khách đến làm việc tại Trường;

- Chủ trì giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ, đến tính mạng và tài sản của công dân, của tập thể trong phạm vi Trường quản lý.

III. Tóm tắt thành tích nổi bật.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiều năm qua năm hoạt động rèn luyện, phấn đấu và công tác tập thể CBVC phòng Quản trị- Thiết bị đã hoàn thành kế hoạch công tác năm học theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác. Các mục tiêu và kế hoạch đặt ra từ đầu năm đã hoàn thành một cách xuất sắc, góp phần vào thắng lợi chung của nhà trường.

1. Công tác chuyên môn:

 a) Công tác quản lý:

Đơn vị thực hiện quản lý tốt toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, vườn hoa, cây xanh, tường rào, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống điện, cấp thoát nước… thuộc phạm vi diện tích của trường; ngăn ngừa, xử lý những hành vi xâm phạm đất đai, bảo vệ toàn vẹn địa giới do Trường sở hữu; Hàng năm phối hợp quản lý, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất bao gồm: Nhà làm việc, ký túc xá sinh viên, xưởng trường, phòng thí nghiệm, giảng đường, hội trường, nhà tập, sân bãi, phòng khách…; quản lý khu nhà ăn tập thể, các khu vực đấu thầu dịch vụ trong Trường; hàng năm chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm kê tài sản và thanh lý tài sản theo quy định hiện hành;

Quản lý, điều hành ô tô phục vụ công tác các hoạt động của Trường; quản lý việc lắp đặt và sử dụng điện thoại, hệ thống mạng Internet của Trường đảm bảo cho việc thông tin liên lạc được thông suốt; Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, làm vệ sinh khu hiệu bộ, giảng đường, khu vệ sinh công cộng trong Trường; quy hoạch và thực hiện công tác trồng cây, cắt tỉa vườn hoa, cây cảnh đảm bảo cảnh quan sạch, đẹp, cây xanh bóng mát trong Trường;

Quản lý, sử dụng, bảo dưỡng có hiệu quả toàn bộ hệ thống cấp điện, cấp thoát nước của trường. Bơm cấp nước hàng ngày phục vụ sinh hoạt của khu gia đình cán bộ, khu nhà làm việc và ký túc xá sinh viên; hàng năm lập dự toán, xây dựng kế hoạch nhằm sửa chữa tu bổ, phát triển và hoàn thiện hệ thống điện nước trong Trường; phục vụ loa đài cho các hoạt động của Nhà trường; Phối hợp với các phòng liên quan để theo dõi thi công, nghiệm thu các công trình sửa chữa cải tạo, nhận bàn giao và đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả; phối hợp với phòng KH-TC lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Phối hợp để tổ chức và triển khai công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy trong Trường;

Nhiều năm qua tổ chức tốt nhà ăn phục vụ cho sinh viên nội trú. Đảm bảo phục vụ khách trong ngoài trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu hoặc các đơn vị; Làm quy hoạch sử dụng đất đai theo quy hoạch tổng thể của trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Phối hợp với các phòng ban chức năng để phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các trường vi phạm về quy hoạch sử dụng đất sai mục đích, vi phạm chỉ giới cho phép; Tư vấn cho Hiệu trưởng về kế hoạch xây dựng mới. Làm việc với các cơ quan cấp trên để giải quyết các việc về nhà, đất của Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

Lập hồ sơ cho công tác xây dựng cơ bản để trình cấp trên xin kinh phí (luận chứng kinh tế, kỹ thuật, khảo sát, thiết kế…). Triển khai các công trình cơ bản theo vốn được cấp hàng năm (chuẩn bị hồ sơ để chọn thầu, soạn thảo hợp đồng, theo dõi và giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình…) theo quy định; Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Nghiệm thu, bàn giao công trình cho bên sử dụng;

b) Công tác Bảo vệ trật tự trị an:

-  Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn người và tài sản, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai bão, lụt. Phòng chống gây rối trật tự, an ninh, trộm cắp trong Trường;

- Tổ chức tốt việc thường trực tại các cổng ra vào Trường và trong khu vực Trường, tuần tra canh gác, kiểm soát người ở lại đêm trong Trường, giữ gìn trật tự, bảo vệ công sản, tài sản của cán bộ và sinh viên trong trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho CC, VC sinh viên và khách tới làm việc tại Trường;

- Phối hợp với Ban quản lý ký túc xá sinh viên, các tổ chức của sinh viên và Công an xã, huyện Chương Mỹ để triển khai công tác bảo đảm trật tự an ninh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào Trường;

- Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn các phương tiện đi lại của công chức, viên chức, sinh viên và khách đến làm việc tại Trường;

- Chủ trì giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ, đến tính mạng và tài sản của công dân, của tập thể trong phạm vi Trường quản lý.

 c) Công tác quản  lí, xây dựng đơn vị:

- Luôn xây dựng đơn vị thành một khối thống nhất đoàn kết và văn hóa, sống chân thành, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người CBVC trong môi trường sư phạm;

 - Để nâng cao chất lượng công tác, đơnvị luôn chủ động xây dựng kế hoạch công tác của phòng xuyên suốt cả năm học. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn của mỗi người. Công tác triển khai thực hiện được tổ chức chặt chẽ theo quy trình từng công việc, trong từng thời gian, từng thời điểm. Mọi người đều chủ động, tự giác thực hiện tốt nhiệm vụ khi được phân công.

- Duy trì nền nếp sinh hoạt đơn vị từng tuần, từng tháng, có cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, tránh rườm rà. Việc tham gia các buổi sinh hoạt chung toàn trường được mọi CBVC gương mẫu thực hiện nghiêm chỉnh.

- Công tác quản lí, sử dụng tài liệu, hồ sơ, sổ sách được thực hiện đúng nguyên tắc và khoa học. Nơi làm việc luôn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.

- Là đơn vị chấp hành nghiêm các quy định về làm việc. Mọi CBVC trong Phòng luôn đi làm đúng giờ, tận dụng thời gian để làm việc. Tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm. Thái độ làm việc hòa nhã vui vẻ, thân thiện thể hiện phong cách làm việc văn hóa, lịch sự của môi trường sư phạm.

- Công tác tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ được mọi CBVC coi trọng và phấn đấu tốt. Từ năm 2009 đơn vị có 01 đồng chí tham gia làm đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng nghiêm thu đánh giá tốt

2. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước.

- Đơn vị thường xuyên chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, các nội quy- quy định của nhà trường. Yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển đi lên của nhà trường. Đoàn kết và phối hợp tốt với các đơn vị chức năng để cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà trường giao và kế hoạch của đơn vị đó đề ra.

- Tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị đầu năm học, học tập các nghị quyết Trung ương 4, TW 5 và TW 6, 7, 8 khóa XI và các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”. Thông qua học tập, mỗi CBVC đã có được những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động, tạo thêm động lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Công tác hoạt động phong trào:

- Hưởng ứng cuộc vận động quyên góp vì giáo viên và học sinh các vùng khó khăn, quyên góp được nhiều sách vở, quần áo và tiền mặt ủng hộ giúp đỡ tỉnh Điện Biên, Lai Châu, ủng hộ Hội người mù Hà Nội, ủng hộ Biển đảo thân thương một ngày lương.… được Đảng uỷ biểu dương.