BỘ MÔN NGOẠI NGỮ Minimize

I. Sơ lược đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm tình hình.

- Tên đơn vị: Bộ môn Ngoại ngữ

- Trụ sở của bộ môn: Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội (Phụng Châu-Chương Mỹ-Hà Nội)

- Tổng số viên chức, giảng viên.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

Mai Thanh Hằng

Trưởng Bộ môn

ĐH

hang.maithanh@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hoài Mỹ

P.trưởng bộ môn

ThS

hoaimyda1@gmail.com

3

Quách Thị Yến

Giảng viên

ĐH

 

4

Nguyễn Hoàng Yến

Giảng viên

ThS

 

5

Nguyễn T.Thu Minh

Giảng viên

ThS

nguyenthuminhbm@gamil.com

6

Đào Thị Ngân Huyền

Giảng viên

ĐH

huyen.daongan@gmail.com

7

Phạm Thị Thanh Hoa

Giảng viên

ĐH

 

8

Phan Thị Phượng

Giảng viên

ĐH

 

- Quá trình phát triển: Thành lập từ năm 1961, lúc đầu giảng dạy tiếng Nga. Đến năm 1990 đến nay chuyển sang giảng dạy tiếng Anh. Trong quá trình phát triển tập thể bộ môn đã góp phần cùng nhà trường đào tạo được hàng vạn sinh viên. Được Công đoàn Ngành và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng bằng khen cho tập thể Bộ môn và các cá nhân.

- Cơ sở vật chất: Bộ môn trực tiếp quản lý 03 phòng máy với hệ thống máy tính và trang thiết bị hiện đại (do Dự án ADB cấp)

2. Chức năng, nhiệm vụ.

- Chức năng: Đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Nhiệm vụ: Giảng dạy tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành thể dục thể thao theo chương trình đào tạo của trường; phiên dịch tiếng Anh, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình tiếng Anh và chuyên ngành thể dục thể thao.

II. Thành tích đạt được.

1. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy:

Mặc dù còn nhiều khó khăn về nhiều mặt nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ, BGH, các phòng ban, bộ môn khác cùng sự phấn đấu vượt bậc, bộ môn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao:

- Nề nếp dạy và học tiếp tục được tổ chức thực hiện tốt, là đơn vị tiêu biểu đi đầu, không có đồng chí nào vi phạm vào các quy định về giảng dạy kể cá các lớp trong trường và ngoài trường

- Nề nếp sinh hoạt chuyên môn được duy trì tốt và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kế hoạch, tiến trình giảng dạy, chương trình đào tạo, không để mất giờ hoặc làm xáo trộn kế hoạch.

2. Những biện pháp đạt được thành tích

a) Hoạt động thi giảng và đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy

- Nhiều năm liên bộ môn là một đơn vị tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Hàng năm bộ môn có nhiều đồng chí được công nhận giờ dạy Giỏi; từ năm học 2011-2012 tất cả 100% giảng viên của Bộ môn sử dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy đạt hiệu quả.

 - 100% giảng viên tham gia dự giờ đồng nghiệp. Thông qua dự giờ đã củng cố, cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn rất rõ rệt.

- Tích cực tham gia công tác giáo dục sinh viên, cảm hoá giúp đỡ những em có hoàn cảnh gia đình vượt lên khó khăn để học tập tiến bộ.

- Ngoại ngữ là một chuyên môn khó đối với sinh viên TDTT khi học, nhất là tiếng Anh chuyên ngành, Bộ môn đã có nhiều biện pháp tích cực để hướng dẫn, yêu cầu sinh viên học tập theo đặc thù riêng. Vì vậy đã khắc phục được đáng kể tình trạng sinh viên ngại học, học kém dẫn đến các biểu hiện tiêu cực trong thi cử, góp phần tích cực hưởng ứng cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục do Ngành và nhà trường phát động.

- Tham gia tích cực các hoạt động giao lưu với các đơn vị bạn như Bộ môn Ngoại ngữ trường ĐHSP TDTT Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ môn Ngoại ngữ trường ĐHTDTT Bắc Ninh, tăng thêm mối quan hệ, hỗ trợ lẫn nhau trong chuyên môn, học thuật đem lại hiệu quả tốt.

b) Chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

- Tiếp tục triển khai và hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu cấp trường được nghiệm thu và đem lại hiệu quả rõ rệt. Tiêu biểu là đề tài xây dựng giáo trình tiếng Anh chuyên ngành TDTT giảng dạy bằng giáo án điện tử. Đến nay 100% giảng viên của bộ môn đã áp dung trong giảng dạy và được một số trường TDTT sử dụng.

- Tham gia 02 báo cáo tại Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy cấp trường năm 2010 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường được đánh giá cao.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ đề thi trắc nghiệm cho các nội dung thi học phần của toàn bộ chương trình tiếng Anh chuyên ngành TDTT.

- Bộ môn đã tập trung xây dựng chương trình chi tiết môn tiếng Anh theo chương trình khung và đã được nghiệm thu, áp dụng vào công tác giảng dạy từ năm học 2008-2009 hàng năm tiếp tục bổ sung, cập nhật theo hướng hiện đại để bộ chương trình thích ứng với yêu cầu đào tạo mới.

- Tham gia  01 đề tài cấp Bộ hoàn thành đúng tiến độ đã được nghiệm thu.

- Năm 2012 và năm 2013 tiếp tục triển khai xây dựng “Cuốn từ vựng tiếng Anh trong Bóng đá” để giúp sinh viên có thêm điều kiện nâng cao kết quả học tập và giao tiếp tiếng Anh đối với các môn thể thao chuyên ngành. Hiện nay đang triển khai sang các môn chuyên ngành khác như Điền kinh, Thể dục…

c) Không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Trong điều kiện còn thiếu giảng viên nhưng bộ môn đã động viên được đa số giảng viên của bộ môn tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

 Tiếp theo năm học trước, năm nay có thêm 01 dồng chí thi đỗ cao học, 01 đồng chí bồi dưỡng nâng cao trình độ ngôn ngữ và bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính nhà nước.

- Chất lượng sinh hoạt chuyên môn đựoc chú ý nâng lên. Nhiều buổi sinh hoạt trao đổi học thuât, chuyên môn đã được tổ chức. Vì vậy kiến thức chuyên môn được cập nhật, phương pháp giảng dạy được trao đổi cho phù hơp với đối tượng sinh viên, hình thức kiểm tra, đánh giá được đổi mới...

- 100% giảng viên của Bộ môn sử dụng thành thạo các phần mềm soạn và giảng bài bằng giáo án điện tử, sử dụng hiệu quả các phương tiện do nhà trường đầu tư, đem lại kết quả tốt.

3. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước

- Mọi giảng viên đều gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường. Tham gia đầy đủ các hoạt động của địa phương nơi ở, được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa. Trong công tác giảng dạy Bộ môn là một trong các đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vaaanh động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dụ” Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Hưởng ứng cuộc vận động quyên góp vì giáo viên và học sinh các vùng khó khăn, bộ môn đi đầu và cùng với công đoàn quyên góp được nhiều sách vở, quần áo và tiền mặt ủng hộ giúp đỡ tỉnh Điện Biên, Lai Châu, ủng hộ Hội người mù Hà Nội… được Đảng uỷ biểu dương.

            - Tham gia tích cực các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân các dịp 27/7, ủng hộ nhiều ngày lương cho đồng bào lũ lụt, quyên góp ủng hộ quỹ xoá đói giảm nghèo của địa phương..

            - Hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt nhiều thành tích trong học tập và thi đấu TDTT đạt huy chương.

- Các thành viên trong bộ môn tích cực tham gia các hoạt động, tổ chức giao lưu VH - VN - TDTT với các đơn vị bạn trong và ngoài trường do Nhà trường, Công đoàn trường tổ chức như tham gia thi tìm hiểu “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia Hội thi truyền thống hàng năm “ Tiếng hát thầy và trò” nhân dịp 20/11 đạt kết quả tốt  được đánh giá tốt...

4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể.

- Các đảng viên của bộ môn đều gương mẫu và có uy tín. Hàng năm được công nhận xếp loại “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Năm 2012 có 01 đồng chí được xếp loại “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được tặng Giấy khen của Đảng ủy.

III. Các hình thức đã được khen thưởng những năm gần đây. 

1.      Danh hiệu thi đua.

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận DHTĐ, cơ quan ban hành quyết định

Năm học 2006-2007

Tập thể Lao động Tiên tiến

Số 480/QĐ-TĐKT, ngày 16/11/2007 của Hiệu trưởng

Năm học 2007-2008

Tập thể Lao động Xuất sắc

Số 3380/QĐ-BGD&ĐT, ngày 11/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2008-2009

Tập thể Lao động Tiên tiến

Số 596/QĐ-TĐKT, ngày 21/9/2009 của Hiệu trưởng

Năm học 2009-2010

Tập thể Lao động Tiên tiến

Số 794/QĐ-TĐKT, ngày 17/11/2010 của Hiệu trưởng

Năm học 2010-2011

Tập thể Lao động Xuất sắc

Số 639/QĐ-BG&DĐT, ngày 16/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2011-2012

Tập thể Lao động Xuất sắc

Số 5606/QĐ-BGDĐT, ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2012-2013

Tập thể Lao động Tiên tiến

Quyết định số 395/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 31/7/2013 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Năm học 2013-2014

Tập thể Lao động Tiên tiến

Quyết định số 478/QĐ-ĐHSP TDTT HN ngày 18/7/2014 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Năm học 2014-2015

Tập thể Lao động Tiên tiến

Quyết định số 281/QĐ-ĐHSP TDTT HN ngày 25/7/2014 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2. Khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận DHTĐ, cơ quan ban hành quyết định

2006

Bằng khen

Số 5882/QĐ-BGD&ĐT, ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2012

Bằng khen

Số 442/QĐ-BGD&ĐT, ngày 04/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.