BỘ MÔN THỂ DỤC Minimize

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

 1. Sơ lược đặc điểm tình hình:

 Bộ môn được thành lập ngay từ thời kỳ đầu thành lập trường (năm 1961)

- Tên bộ môn: Bộ môn Thể dục

- Trụ sở của bộ môn: Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội (Phụng Châu-Chương Mỹ-Hà Nội)

- Điện thoại:  Email:

2. Tổng số viên chức, giảng viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

Trần Thị Thu Trang

Trưởng bộ môn

ThS

 trantrang.dhsptdtthn@gmail.com

2

Đặng Đình Dũng

P. Trưởng BM

ThS

dangdung030686@yahoo.com

3

Mai T.Thanh Thủy

Giảng viên

ĐH

 

4

Nguyễn.T.Mai Thoan

Giảng viên

ThS

 

5

Phạm Mai Vương

Giảng viên

ThS

 minhvuongtdtt2011@gmail.com

6

Phạm Quốc Toản

Giảng viên

ThS

 quoctoantdtt@gmail.com

7

Nguyễn Xuân Thành

Giảng viên

ThS

 nxuanthanh82@gmail.com

8

Nguyễn Đức Sử

Giảng viên

ĐH

 

9

Phùng Mạnh Cư­ờng

Giảng viên

ThS

manhcuong1706@gmail.com

10

Ngô Thị Thu

Giảng viên

ĐH

 

11

Nguyễn Thu Trang

Giảng viên

ĐH

 nguyentrang.gym@gmail.com

12

Nguyễn Tùng Lâm

Giảng viên

ĐH

 

13

Nguyễn Văn Hạnh

Giảng viên

ĐH

 vanhanhtdtthn@gmail.com

14

Lê Ngọc Vinh

Giảng viên

ĐH

 vinhngole@gmail.com

15

Nguyễn Thị Thanh

Giảng viên

ĐH

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN

1. Chức năng:

Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo của Trường. Trên cơ sở đề nghị, ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học và đào tạo Hiệu trưởng quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các bộ môn và quyết định cụ thể về tổ chức và hoạt động của bộ môn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được trưởng khoa và Hiệu trưởng Nhà trường giao;

c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

đ) Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức thuộc bộ môn và người học. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng;

g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

 III.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ.

1. Công tác chính trị tư tưởng.

100% giảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thông qua đó nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, của nhà trường.

Bộ môn đã thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế của trường đại học sư phạm TDTT Hà Nội, quy chế thi và kiểm tra, quy định chế độ làm việc... Các giảng viên đã thể hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ trước nhà trường, trước công việc. Bộ môn là một tập thể đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau, đồng thời phát huy được năng lực chuyên môn, năng lực sáng tạo của mỗi giảng viên. Các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ngày càng đi vào chiều sâu.

2. Công tác đào tạo.

Bộ môn đã thực hiện tốt các quy định của nhà trường, các quy trình đào tạo đã được cụ thể hoá việc sử dụng chương trình, kế hoạch, tiến trình, hồ sơ, giáo án, ra đề thi hợp với đối tượng, với phân bổ thời gian như: các lớp chuyên sâu, các lớp phổ tu, hệ đại học- cao đẳng chính quy, liên thông – liên kết.

Hàng năm Bộ môn tổ chức thực hiện chương trình giảng dạy theo đúng tiến độ, đúng quy chế của Bộ GD&ĐT quy định của Nhà trường cho từng trình độ, từng loại hình đào tạo. Đặc biệt là Bộ môn đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin để dạy bằng giáo án điện tử, sử dụng băng hình .. kết hợp với sử dụng nhiều dụng cụ bổ trợ góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy,  sinh viên hứng thú học tập, tiếp thu bài học tốt hơn, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên.

Hầu hết giảng viên đã chú trọng đến các nội dung chuyên môn về cải tiến đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật các thông tin mới, xây dựng giáo án điện tử; đổi mới các hình thức thi kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm đặc biệt là việc bồi dưỡng kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trẻ...  Nhiều năm qua Bộ môn thường xuyên cử giảng viên đi dự giờ các tiết thi giảng của các bộ môn khác, các giáo viên có kinh nghiệm trong bộ môn

Công tác tổ chức thi nghiêm túc, đúng quy chế và đầu tư trí tuệ cải tiến các hình thức thi kiểm tra đa dạng phù hợp với đặc điểm của các môn học

Tham gia giải khiêu vũ thể thao SV các trường Đại học – Cao đẳng - THCN khu vực Hà Nội Năm 2009 đạt 01 giải nhì ; 01 giải ba; năm 2011 đạt 1 HCB, 1 HCĐ; Tham gia giải khiêu vũ & Aerobic năm 2013 đạt 2 HCV, 1 HCB; Năm 2014 đạt 01 HCV, 03 HCB. Tham gia giải Aerobic  NVSP-VN-TT các trường Đại học, Cao đẳng toàn quốc năm 2013 đạt 1 HCB, 1 HCĐ.   

Công tác NCKH được bộ môn đặc biệt chú trọng, Hàng năm Hàng năm Bộ môn đều có giảng viên tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NCKH các cấp, tiêu biểu là các đề tài. Đề tài cấp Bộ về “Phòng chống chấn thương trong tập luyện thể dục thể thao” đã được hội đồng thông qua.

Bộ môn đã đưa nội dung hướng dẫn khởi động vào giữa học phần 2 cho các đối tượng sinh viên nhằm mục đích làm quen với công tác hướng dẫn, bước đầu nắm được một số phương pháp giảng dạy động tác. Sang học phần 3 bộ môn đã lựa chọn một số sinh viên tiêu biểu tập giảng một số nội dung thể dục cơ bản cho đối tượng sinh viên mới vào trong thời gian đầu giờ của mỗi tiết học.

Cải tiến nội dung thi giáo học pháp bằng cách thí thực hành kết hợp với soạn giáo án ngay trên lớp.

Để có kết quả tốt trong học tập bộ môn đã chủ động tự sửa chữa một số dụng cụ cần thiết nhất cho công tác giảng dạy như các phương tiện bổ trợ, ván dậm nhảy, xà kép, loa đài, máy quay, đầu đĩa băng hình, làm đĩa nhạc, đĩa hình trực tiếp của sinh viên...

Để có kết quả tốt trong học tập bộ môn đã chủ động tự sửa chữa một số dụng cụ cần thiết nhất cho công tác giảng dạy như các phương tiện bổ trợ, ván dậm nhảy, xà kép, loa đài, máy quay, đầu đĩa băng hình, làm đĩa nhạc, đĩa hình trực tiếp của sinh viên...

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh, sinh viên; giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về chủ quyền biển, đảo, tiết kiệm năng lượng; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

4. Công tác ngoại khóa:

Ngoài các hoạt động giảng dạy nội khóa, hoạt động ngoại khóa còn là thế mạnh của  bộ môn, như: Bộ môn Thể dục đã tham gia huấn luyện và biểu diễn thể dục đồng diễn trong lễ khai mạc Đại hội TDTT quốc phòng lần thứ nhất (1992) lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ III (1995) lễ khai mạc Đại hội TDTT của người khuyết tật các nước Đông Nam á (2003); từ năm 1999 biên soạn và huấn luyện thể dục đồng diễn biểu diễn trong các lễ hội khai mạc Đại hội thể dục thể thao, hôị khoẻ phù đổng các tỉnh Hoà Bình, Bắc Cạn, Hà Tây(cũ); tham gia huấn luyện thể dục Aerobic các tỉnh Vĩnh Phúc, Hoà Bình để tham gia hội khoẻ phù đổng cấp tỉnh và trung ương đã đạt thành tích huy chương vàng, đội tuyển Aerobic của Trường đã đạt giải vô địch Aerobic  chương trình vũ điệu xanh của Ban thanh niên VTV6 Đài truyền hình Việt Nam tổ chức 6/2008; đoạt 02 giải nhất Dancing Sport do CTV6 tổ chức năm 2009 và năm 2010; giải nhì đồng đội năm 2011;  giải Thể dục Aerobic và khiêu vũ thể thao của các trường CĐ và ĐH vào ngày 24 tháng 11 năm 2012 tại nhà thi đấu trường đại học Bách khoa Hà Nội đạt 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.

5. Nền nếp sinh hoạt chuyên môn, hô sơ giáo án

Sinh hoạt chuyên môn của bộ môn được tiến hành theo lịch của nhà trường, mỗi buổi sinh hoạt thường đi vào trọng tâm công việc như: Việc thực hiện chương trình, kế hoạch, tiến trình, giáo án, phương pháp - biện pháp, phương tiện giảng dạy – huấn luyện.

Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, bộ môn đã thảo luận, thống nhất về nội dung giảng dạy nhằm thống nhất về kiến thức cũng như thực hành, thống nhất biểu điểm đáp án tạo điệu kiện tốt nhất cho việc hoàn thành chương trình đề ra.