BỘ MÔN BÓNG CHUYỀN-BÓNG ĐÁ Minimize

            I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Bộ môn bóng bóng chuyền – bóng đá  tổng số giảng viên: 10 giảng viên (03 biên chế, 03 giảng viên hợp đồng).

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

Đào Xuân Anh

Trưởng Bộ môn

ThS

 

2

Trần Ngọc Minh

P.Trưởng Bộ môn  

ThS

 

3

Lê Thị Thu Hương

Giảng viên

ĐH

 

4

Nguyễn Văn Duyệt

Giảng viên

ĐH

 

5

Nguyễn Viết Sáng

Giảng viên

ĐH

 

6

Trần Chí Công

Giảng viên

ĐH

 

7

Phạm Minh

Giảng viên

ThS

 

8

Nguyễn Kim Mạnh

Giảng viên

ĐH

 

9

Nguyễn Hoàng Việt

Giảng viên

ĐH

 

10

Lại Thế Việt

Giảng viên

ĐH

 

Bộ môn  bóng chuyền - bóng đá là một tập thể đoàn kết, đồng thuận, năng động, tính kỷ luật cao; các giảng viên luôn tự trọng mình và tôn trọng đồng chí đồng nghiệp. Chủ động liên kết và hội nhập mang tính cộng đồng cao. Bộ môn có 30% trình độ thạc sỹ, 70% trình độ cử nhân, 02 giảng viên chính; 01 trọng tài Quốc gia, các giảng viên có kinh nghiệm đã kết hợp hài hoà với giảng viên trẻ trong rèn luyện nhân cách nhà giáo, trong các hoạt động giảng dạy - huấn luyện, nhiều nhà giáo là tấm gương sáng để sinh viên học tập và làm theo. Bộ môn thật sự dân chủ, công bằng, minh bạch, rõ ràng, chính xác trong quản lý, trong tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá kết quả.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chính trị - tư tưởng:

Đa số các giảng viên, thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, chỉ thị, các quy định, nội quy, quy chế của Bộ giáo dục, của trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội.

100% giảng viên kiên quyết nói không với tiêu cực trong thi cử, nói không với bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo. mỗi giảng viên là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo. Không vi phạm qui chế và các qui định của nhà trường.

2. Công tác đào tạo

Năm học 2013 - 2014, Bộ môn đã đào tạo hàng trăm sinh viên học chuyên sâu và phổ tu môn Thể thao Bóng chuyền, những sinh viên đã nắm vững kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong giảng dạy, huấn luyện, thi đấu, tổ chức giải và làm trọng tài.

2.1. Thực hiện chương trình.

- Năm học 2013 - 2014, Bộ môn hoàn thành chương trình giảng dạy chuyên sâu bóng chuyền cho các lớp chuyên sâu; Các lớp học phổ tu môn bóng chuyền

- Các lớp liên kết trong và ngoài trường

- Huấn luyện đội tuyển nam - nữ:

- Bộ môn thực hiện  4.500 tiết (đại học và cao đẳng chính quy, các lớp chuyên sâu trong và ngoài trường), 250 tiết huấn luyện. Trọng tài giải bóng chuyền nghiệp vụ sư phạm 75 tiết, đưa đội tuyển đi thi đấu ngoài trường 65 tiết.

2.2. Nề nếp dạy và học:

100% các giảng viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quá trình giáo dục và giáo dưỡng, quá trình học và tự học, chính vì vậy việc xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến trình, bổ sung giáo trình, biên soạn tài liệu, hồ sơ, giáo án luôn  được quan tâm và coi đó là việc làm thường xuyên. Đa số đảm bảo các quy định, nội quy, quy chế do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, tích cực, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, chuẩn bị phương tiện và sử dụng các phương tiện trong giờ dạy- huấn luyện có hiệu quả.

2.3. Nề nếp sinh hoạt chuyên môn:

Bộ môn đảm bảo sinh hoạt chuyên môn thường xuyên,  năm học 2013- 2014 bộ môn tổ chức họp 38 lần, nội dung các cuộc họp thường xuyên được đổi mới theo kế hoạch của bộ môn, do vậy các giảng viên nắm được kế hoạch tổng thể theo tuần, theo tháng, nhiều cuộc họp mang tính hội thảo chuyên môn nhằm thống nhất kiến thức, từ đó nâng cao trình độ và năng lực làm việc.

2.4. Dự giờ và thi giảng:

Bộ môn đã chủ động thực hiện việc dự giờ và thi giảng, coi đây là việc làm thường xuyên và có ý nghĩa trong việc nâng cao trình độ, đồng thời thể hiện tính cộng đồng, tính tập thể cao; thông qua công tác chỉ đạo sinh viên thực tập giảng dạy, huấn luyện tại bộ môn, do vậy phong trào thi giảng, dự giờ thăm lớp đã diễn ra thường xuyên, thông qua đó góp phần để mỗi giảng viên khẳng định được mình, đồng thời bổ sung những khiếm khuyết để giờ dạy sau tốt hơn. Quá trình dự giờ thăm lớp biểu hiện ở mỗi giảng viên tính tự chủ, khiêm tốn, thực sự cầu thị.

2.5. Việc thực hiện các quy định nhằm nâng cao chất lượng:

- 100% giảng viên xác định, lên lớp là phải có chương trình, tiến trình, hồ sơ, giáo án, tài liệu...do vậy hàng tháng việc nhắc nhở và kiểm tra hồ sơ được bộ môn và tổ công đoàn thực hiện nghiêm túc, 100% giảng viên có đầy đủ hồ sơ giáo án...

- Thông qua quá trình lên lớp, 100% giảng viên đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy - huấn luyện, tạo được hứng thú cho sinh viên và chất lượng ngày được nâng lên.

- Tổ chức ôn tập, ra đề thi, kiểm tra, tổ chức thi, đánh giá cho điểm đúng quy chế.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học cơ bản là tốt.

2.6. Biên soạn giáo trình:

Giáo trình, tài liệu phục vụ cho giảng dạy, huấn luyện, nghiên cứu khoa học của bộ môn tương đối đầy đủ, hàng năm chỉ bổ sung những nội dung mới, cần thiết.

2.7. Công tác thi đấu sư phạm và hoạt động thi đấu ngoài trường:

- Thi đấu sư phạm:

Hàng năm, Bộ môn tổ chức thi đấu sư phạm, thông qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

         - Liên tục tham gia thi đấu ngoài trường, do Hội Thể thao sinh viên thành phố Hà Nội,Trung ương Hội Thể thao sinh viên Việt Nam và Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức, đội tuyển nam, nữ sinh viên đạt huy chương vàng các trường Đại học, cao đẳng khu vực Hà Nội. Đội tuyển nam nữ đạt huy chương Bạc giải NVSP toàn quốc năm học 2013-2014.

2.8. Kết quả giảng dạy

- Hàng năm, tỷ lệ sinh viên đạt điểm khá giỏi có xu hướng tăng lên, tỷ lệ sinh viên điểm kém giảm đáng kể.

- Hàng năm Bộ môn đã tiến hành kiểm tra đẳng cấp II - cấp III tháng 12 và tháng 05.

 

STT

Khóa

Môn

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Ghi chú

1

ĐH 43

TTNC

85%

15%

     

2

ĐH 44

Phổ tu

20%

50%

20%

10%

 

3

ĐH 44

TTNC

86%

14%

     

4

ĐH45

TTNC

84%

16%

     

5

CĐ 45

phổ tu

5%

40%

40%

15%

 

2.9. Nghiªn cøu khoa häc, tù båi d­ìng:

05 giảng viên tham gia nghiên cứu đề tài cấp trường(2013-2014); được Hội đồng khoa học đánh giá loại xuất sắc.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011-2012

Tập thể lao động tiên tiến,

Quyết định số 496/QĐ-TĐKT, ngày 18/9/2012 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2012-2013

Tập thể lao động tiên tiến,

Quyết định số 395/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 31/7/2013 củaTrường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2013-2014

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 478/QĐ-ĐHSP TDTT HN ngày 18/7/2014 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2014-2015

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 281/QĐ-ĐHSP TDTT HN ngày 25/7/2014 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

 2. Các hình thức khen thưởng.

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2011-2012

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

QĐ số 5832/BGD ĐT, ngày 17/11/2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2012-2013

Giấy khen của Hiệu trưởng

QĐ số 546/QĐ ĐHSP TDTT HN, ngày 31/7/2013của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2013-2014

Giấy khen của Hiệu trưởng

QĐ số 478/QĐ ĐHSP TDTT HN, ngày 18/07/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội