BỘ MÔN Y SINH Minimize

I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:

- Quá trình thành lập: Bộ môn Y-Sinh được thành  lập từ những ngày đầu thành lập trường (năm 1961) .

- Địa chỉ bộ môn: Nhà thí nghiệm thể chất Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội (Phụng Châu- chương Mỹ- Hà Nội)

- Email: Hongysinh.sptdtthn@gmail.com

- Bộ môn gồm có 11 giảng viên. Trong đó: Thạc sỹ: 7 ( Thạc sỹ y học ( Bác sỹ): 2) Giảng viên chính: 4; NCS: 1;

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

Quách Văn Tỉnh

P.Trưởng bộ môn

ThS

 

2

Nguyễn Thị Thoa

Giảng viên

ThS

nthoa.ysinh@gmail.com

3

Vũ Thị Đào

Giảng viên

ThS

daobio@gmail.com

4

Quách Thị Ngọc Hà

Giảng viên

ThS

 

5

Vũ Thị Cương

Giảng viên

ThS

 

6

Trần Đình Tường

Giảng viên

ĐH

 dinhtuong201188@gmail.com

7

Đặng Hải Linh

Giảng viên

  ThS

 linhysinh@gmail.com

8

Phạm Ngọc Quân

Giảng viên

ĐH

 

9

Tạ Thị Ph­ương

Kỹ thuật viên

ĐH

taphuong88.cnshk4@gmail.com

10

Nguyễn Phương Linh

Giảng viên

ĐH

 

11

Nguyễn Minh Hạnh

Giảng viên

ThS

 

- Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn khoa học cơ sở chuyên ngành TDTT (gồm 8 môn học trong chương trình đào tạo của nhà trường) đó là:

1. Giải phẫu học TDTT;

5. Sinh cơ học TDTT

2. Sinh lý Người

6. Y học thể thao;

3. Sinh lý thể thao;

7. Vệ sinh học TDTT- Vệ sinh học đường

4. Sinh hóa TT;

8. Con người và Môi trường

II. Những thành tích đạt được:

Trong nhiều năm qua Bộ môn Y-Sinh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, cụ thể:

1. Công tác chính trị  tư tưởng :

Các giảng viên của bộ môn luôn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành và nội quy của nhà trường, hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Bộ môn Y-Sinh là một  tập thể  đoàn kết,nhất trí ,đội ngũ giảng viên của bộ môn được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn vững vàng, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và tận tâm với công việc

2. Thành tích về công tác chuyên môn

- Số lượng giảng viên của bộ môn  ít, phải đảm nhiệm giảng dạy nhiều môn học (8 môn) ở tất  cả các khoa và các hệ đào tạo. Do đặc thù các môn học là các môn khoa học cơ sở chuyên ngành hẹp nên việc mời thỉnh giảng gặp nhiều khó khăn, vì vậy số giờ mà mỗi giảng viên phải đảm nhiệm là rất cao .

- Đa số giảng viên 9/12 ) là nữ , nhà xa trường( từ 15-20 km), (có chị con còn nhỏ) nhưng vẫn đảm bảo giờ giấc lên lớp,không có tình trạng bỏ giờ, hoặc lên lớp muộn

- Các bộ môn được trải đều ở tất cả các khóa ( từ năm thứ nhất đến năm thứ 4), nên việc  vận dụng một cách phù hợp các phương pháp giảng dạy đối với từng đối tượng người học được bộ môn đặc biệt quan tâm. Bộ môn rất chú trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, “ học đi đôi với hành”  các giờ học thực hành, thực nghiệm được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

- Trong những năm qua,  bộ môn Y-Sinh luôn là một trong những bộ môn đi đầu trong việc  áp dụng phương tiện giảng dạy hiện đại (100% Giảng viên của bộ môn có thể soạn và giảng bài giảng điện tử). và nhiều năm được biểu dương là bộ môn đi đầu trong  phong trào thi giảng, thao giảng của nhà trường .

- Việc chuẩn bị đầy đủ  giáo án,  hồ sơ giảng dạy trở thành nề  nếp của các GV bộ môn , các GV trẻ phải được duyệt giáo án trước khi lên lớp, do vậy mà các giảng viên trẻ của bộ môn luôn  được rèn luyện  thái độ nghiêm túc trong công việc

- Trong những năm qua bộ môn luôn  duy trì, mở  rộng mối quan hệ liên kết với Học Viện  Quân y , bệnh viện Y hoc Thể thao, Viện khoa học Thể thao trong công tác đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

- Bộ môn  đã xây dựng hoàn chỉnh bộ chương trình chi tiết môn học cho tất cả các hệ đào tạo, và đã xây dựng xong bộ chương trình đào tạo theo tín chỉ

- Đã biên soạn 6 bộ giáo trình cho các môn học, và được chỉnh lý, bổ sung, cập nhật kiến thức thường xuyên.

- 100% Giảng viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường,  và cấp bộ. Trong 2 năm vừa qua, tập thể bộ môn đã tập trung nghiên cứu đề tai khoa học “Nghiên cứu sự biến đổi  mức độ phát triển thể chất của sinh viên Đ8K43

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội sau hai năm học tập tại trường”  Trong năm học 2012- 2013 Bộ môn tiếp tục nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu mối tương quan giữa chỉ số VO2 Max với trình độ thể lực của sinh viên chuyên sâu bóng đá  Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội trong hai năm học tập tại trường” được hội đông khoa học  đánh giá tốt. Kết quả nghiên cứu của đề tài là số liệu tham chiếu đáng tin cậy cho các tĩnh vực liên quan và  được ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Các GV của bộ môn còn tham gia vào các đề tài NCKH cấp bộ  như:

-Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám hiệu về viêc đào tạo đội ngũ GV trẻ  kế cận. Bộ môn đã rất chú trọng việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho các  giảng viên trẻ như: việc tổ chức dự giờ ,thăm lớp, sinh hoạt chuyên đề được tiến hành thường xuyên

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các giảng viên của bộ môn được đi học nâng cao trình độ

- Bộ môn luôn đoàn kết nhất trí, quan tâm, giúp đỡ nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống, nên trong nhiều năm qua bộ môn Y-Sinh đã hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ năm học.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

Ngoài công tác chuyên môn, nhiều giảng viên của bộ môn còn đảm nhiệm các  công tác đoàn thể của nhà trường như:

Phó bí thư chi bộ Giảng viên, ủy viên Ủy ban kiểm tra đảng ủy  ( đ/c Nông Thị Hồng);

Tổ trưởng tổ Đảng 3 ( đ/c Quách văn Tỉnh);

Uỷ viên ban thanh tra nhà trường ,Uỷ viên ban nữ công nhà trường (đ/c Trần Thị Hạnh Dung)

Tổ trưởng tổ công đoàn (đ/c phạm Thị Thiệu)

Bộ môn Y-Sinh luôn tham gia nhiệt tình các hoạt động, các phong trào của nhà trường do vậy đã nhiều lần được tặng bằng khen, giấy khen  của công đoàn  Giáo dục, công đoàn trường

4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Xây dựng Bộ môn Y-Sinh thành tập thể đoàn kết, có trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm  gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục; Tổ chức  tốt các hoạt động NCKH ở bộ môn; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình dộ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên thuộc bộ môn; Hoàn thành tốt kế hoạch giảng dạy năm học ; Tích cực tham gia các phong trào các hoạt động của trà trường và công đoàn trường.

III. Các hình thức đã được khen thưởng:

1.      Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2007-2008

Tập thể lao động tiên tiến,

Quyết định số 545-QĐ/TĐ-KT-2008, ngày 17/9/2008 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2008-2009

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 596/QĐ-TĐ-KT-2009 ngày 21/9/2009 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2009-2010

Tập thể lao động tiên tiến,

Quyết định số 794/QĐ-TĐ-KH-2010 ngày 17/11/2010 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2010-2011

Tập thể lao động tiên tiến,

Quyết định số 599/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18/9/2012 củaTrường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2011-2012

Tập thể lao động tiên tiến,

Quyết định số 496/QĐ-TĐKT, ngày 18/9/2012 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2012-2013

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 395/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 31/7/2013 củaTrường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2013-2014

Tập thể lao động tiên tiến

Số 471/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 17/7/2014 của trường ĐHSP TDTT Hà Nội

2014-2015

Tập thể lao động tiên tiến

Số 281/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 25/7/2014 của trường ĐHSP TDTT Hà Nội

2. Các hình thức khen thưởng.

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2007-2008

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Quyết định số 3381/QĐ-BGDĐT, ngày 11/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2008-2009

Giấy khen của Hiệu trưởng,

Quyết định số 597/QĐ/TĐ-KT-2009, ngày 21/9/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2011-2012

Giấy khen của Hiệu trưởng,

Quyết định số 4977/QĐ/TĐKT, ngày 18/9/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội