BỘ MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Minimize

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

Được hình thành ngay từ thời kỳ đầu của Trường (năm 1961). Tháng 12/1985, sau khi Hệ Thể dục được tách riêng ra thành Trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục TWI. Thời gian này, Bộ môn hợp nhất vào tổ “Các môn chung” gồm có: Y sinh, Ngoại ngữ, NVSP, Quân sự - Nghệ thuật, Chính trị. Năm 1992, bộ môn được tách riêng ra thành bộ môn độc lập với tên gọi bộ môn Nghiệp vụ Sư phạm

- Tên đơn vị: Bộ môn Nghiệp vụ Sư phạm

- Địa điểm : Trường Đại học Sư Phạm TDTT - Hà Nội

Xã Phụng Châu – Huyện Chương Mỹ – Thành phố Hà Nội

- Quá trình thành lập và phát triển:

Tổng số giảng viên: 14. Trong đó: Trình độ thạc sĩ: 12, Cử nhân: 02;

+ Biên chế:   05 Giảng viên

+ Hợp đồng: 09 Giảng viên.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

Nguyễn Thu Nga

Trưởng Bộ môn

ThS

 nganvsp@gmai.com

2

Lại Thế Hoà

P.Trưởng Bộ môn

ĐH

 

3

Nguyễn Thị Hiền

Giảng viên

ThS

 

4

Ngô Thanh Huyền

Giảng viên

ThS

 ngothanhhuyen79@gmail.com

5

Lê Thị Thu Thuý

Giảng viên

ThS

 thuynvsptdtt@gmail.com

6

Trần Thị Nhu

Giảng viên

ThS

 nhuhuong85@gmail.com

7

Hà Thị Kim Oanh

Giảng viên

ThS

 hathikimoanh485@gmail.com

8

Đặng Thị Thuý Nga

Giảng viên

ThS

 ngathuydang@yahoo.com.vn

9

Lê Dung

Giảng viên

ThS

 ledung.nvsp@gmail.com

10

Nguyễn Kim Tùng

Giảng viên

ĐH

 kimtungt35@gmail.com

11

Nguyễn Hồng Minh

Giảng viên

ThS

 nguyenhongminh6689@gmail.com

12

Lê Nguyên Hoàn

Giảng viên

ThS

 nguyenhoansptt@gmail.com

13

Đinh Thị Uyên

Giảng viên

ĐH

 

14

Hoàng Thu Thủy

Giảng viên

ĐH

 htthuy189@gmail.com

15

Vũ Thanh Hiền

Giảng viên

ĐH

 

16

Nguyễn Phương Thanh Thảo

Giảng viên

ĐH

 

17

Đinh Thị Huyền

Giảng viên

ĐH

 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng , tiến độ giảng dạy, học tập của 14 môn học: TLH; TLHTDTT; GTSP; GDH; GDHTDTT; Rèn luyện NVSP; LL và PPGDTC(HP1,2); LL và PPTDTT trong TH; QLTDTT; LSTDTT; Tin học; Toán thống kê; Đo lường TDTT; LL và PPNCKH trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa;

+ Xây dựng và hoàn thiện nội dung 14 môn học nêu trên, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được trưởng khoa và Hiệu trưởng Nhà trường giao;

+ Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

+ Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức bộ môn và người học. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

+ Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng;

+ Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

II. THÀNH THÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy

Trong năm học 2013 - 2014 dù còn nhiều khó khăn về nhiều mặt nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, BGH, các phòng ban và cỏc bộ môn khác, cùng sự phấn đấu vượt bậc, bộ môn đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao:

- Nề nếp dạy và học thực hiện tốt, là đơn vị tiêu biểu đi đầu, không có giảng viờn nào vi phạm quy định về giảng dạy, các lớp trong trường và ngoài trường.

- Nề nếp sinh hoạt chuyên môn được duy trì tốt và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giảng dạy, giáo dục sinh viên.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kế hoạch, tiến trình giảng dạy, chương trình đào tạo, không để mất giờ hoặc làm xáo trộn kế hoạch.

- Do đặc thù của bộ môn có nhiều môn học (14 môn học), giảng dạy cho các loại hình đào tạo nhưng các giảng viên trong bộ môn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Hoạt động thi giảng và đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy

- Bộ môn là một đơn vị tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Năm học 2013-2014 có 02 giảng viờn được công nhận giờ dạy Giỏi.

 - 100% giảng viên tham gia dự giờ đồng nghiệp. Thông qua dự giờ đã củng cố, cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tích cực tham gia công tác giáo dục sinh viên, giúp đỡ sinh viên trong học tập cũng như rèn luyện.

3. Kết quả nghiên cứu khoa học

- Tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, hàng năm tất cả giảng viên trong Bộ môn đều tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, đạt kết quả tốt và được áp dụng trong công tác giảng dạy giáo dục sinh viên.

- Năm học 2013- 2014 các giảng viên trong Bộ môn tham gia nghiên cứu khoa học đề tài cấp trường được nghiệm thu đạt loại: Tốt.

4. Kết quả công tác học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Trong điều kiện còn thiếu giảng viên nhưng bộ môn đã động viên được đa số giảng viên của bộ môn tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

 Tiếp theo năm học trước, năm học 2013- 2014 có 03 giảng viên hoàn thành chương trình đào tạo cao học và đạt loại giỏi. Đồng chí Trưởng bộ môn đã tham gia thi tuyển Nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị và đang theo học.

- Chất lượng sinh hoạt chuyên môn đựơc chú ý nâng lên. Nhiều buổi sinh hoạt trao đổi học thuật, chuyên môn đã được tổ chức. Vì vậy kiến thức chuyên môn được cập nhật, phương pháp giảng dạy được trao đổi cho phù hơp với đối tượng sinh viên, cách thức kiểm tra được đổi mới...

- 100% giảng viên của Bộ môn sử dụng thành thạo các phần mềm soạn và giảng bài bằng giáo án điện tử, sử dụng hiệu quả các phương tiện do nhà trường đầu tư, đem lại kết quả tốt.

5. Kết quả tham gia các hoạt động xã hội

- Hưởng ứng cuộc vận động quyên góp vì giáo viên và học sinh các vùng khó khăn, bộ môn đi đầu và cùng với công đoàn quyên góp được nhiều sách vở, quần áo…

            - Tham gia tích cực các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân các dịp 27/7, ủng hộ nhiều ngày lương cho đồng bào lũ lụt, quyên góp ủng hộ quỹ xoá đói giảm nghèo của địa phương.

            - Hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt nhiều thành tích trong học tập và thi đấu TDTT đạt huy chương.

        - Và đặc biệt trong năm học vừa qua, hội thi Nghiệp vụ Sư phạm- Văn nghệ- Thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ V diễn ra tại trường ĐHSP Hà Nội, bộ môn tham gia huấn luyện đội tuyển Nghiệp vụ Sư phạm đi thi đấu và đã thu được những thành tích đáng ghi nhận: một huy chương vàng, một huy chương bạc và hai huy chương đồng. Đã để lại nhiều dư âm tốt cho hội thi.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011-2012

Tập thể lao động xuất sắc

5606/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2012- 2013

Tập thể lao động tiên tiến

Số 395/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 31/7/2013 của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

2013- 2014

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số  471/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 17/7/2014 của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

2014- 2015

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số  281/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 25/7/2014 của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2012- 2013

Giấy khen của Hiệu trưởng

QĐ số  546/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 31/7/2013 của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

2013- 2014

Giấy khen của Hiệu trưởng

QĐ số  478/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 18/7/2014 của Trường ĐHSP TDTT Hà Nội