Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội I Minimize

- Địa chỉ:              Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 1.
                              Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.
                              Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
- Điện thoại:         (04. 3) 3866.813

TỔNG SỐ CÁN BỘ SỸ QUAN VÀ VIÊN CHỨC:

Tổng số cán bộ:     34 người

 

TT

Họ và tên

Email

1

Đinh Tùng Sơn

 

2

Vũ Tiến Đại

 

3

Nguyễn Minh Tiến

 

4

Vũ Đình Khanh

 

5

Hoàng Tuấn Hào

 

6

Lê Văn Quyết

 

7

Nguyễn Đức Tiến

 

8

Nguyễn Thị Thơm

 

9

Nguyễn Thị Hiền

 

10

Tạ Việt Thanh

 

11

Nguyễn Văn Vốn

 

12

Lê Văn Duẩn

 

13

Lý Hoài Nam

 

14

Chu Thị Bích

 

15

Phạm Hồng Hải

 

16

Đỗ Năng D­ương

 

17

Đỗ Đức Thuận

 

18

Đinh Thị Mỹ

 

19

Vũ Văn Tuấn

 

20

Đinh Trọng Tuấn

 

21

Đào Văn Minh

 

22

Đỗ Ánh Thiên

 

23

Chu Văn Hạc

 

24

Nguyễn Quốc Anh

 

25

Nguyễn Dũng Sỹ

 

26

Bù Văn Trang

 

27

Cao Đức Thanh

 

28

Hoàng Thanh Sơn

 

29

Nguyễn Đắc Năm

 

30

Bùi Xuân Việt

 

31

Nguyễn Quang Đạt

 

32

Đoàn Khắc Hà

 

33

Nguyễn Ngọc Sơn

 

34

Dương Đăng Kiển

 

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

- Ban Giám đốc
- Các  phòng chức năng
       + Phòng  Hành chính - Tổng hợp - Công tác chính trị
       + Phòng Đào tạo - Quản lý học viên
       + Phòng  Hậu cần - Kỹ thuật.
- Các bộ môn.
       + Bộ môn Đường lối quân sự
       + Bộ môn Kỹ - Chiến thuật
       + Bộ môn Khoa mục chung

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức GDQP–AN cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và phổ thông trung học.
2. Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng
3. Đào tạo sĩ quan dự bị
4. Thực nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN.

- Giảng dạy GDQP  cho học sinh – sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN, THPT.
- Đào tạo ngắn hạn, dài hạn giáo viên GDQP cho các trường THPT.
- Đào tạo sĩ quan dự bị.

 

THÀNH TỰU TRUNG TÂM ĐẠT ĐƯỢC.

20 năm xây dựng  trưởng thành, Trung tâm GDQP Hà Nội I đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được giao. Trung tâm đã được tặng thưởng:

   - 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2011

- 01 Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3 năm 2006.
- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ các năm: 2004; 2009; 2013

Ngoài ra được Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng nhiều bằng khen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM GDQP HÀ NỘI I