Bộ môn Bóng đá Minimize
 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Sơ lược đặc điểm tình hình:

 Thành lập ngay từ khi nhà trường đi vào hoạt động đào tạo năm 1961. Sau nhiều năm đổi tên, sáp nhập. Năm 2008, Bộ môn được tách thành Bộ môn Bóng đá theo Quyết định số 392/2008/QĐ-TCCB-CTCT, ngày 03/9/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, trên cơ sở được tách từ Bộ môn Các môn bóng.

- Tên bộ môn: Bóng Đá

- Trụ sở của bộ môn: Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội (Phụng Châu-Chương Mỹ-Hà Nội)

- Trưởng bộ môn: ThS. Phạm Khắc Minh

- Điện thoại:  Email:

2. Tổng số viên chức, giảng viên:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

Phạm Khắc Minh

Trưởng Bộ môn

ThS

 

2

Trần Ngọc Minh

P.Trưởng Bộ môn  

ThS

 

3

Phạm Minh

Giảng viên

ThS

 

4

Nguyễn Kim Mạnh

Giảng viên

ĐH

 

5

Nguyễn Hoàng Việt

Giảng viên

ĐH

 

6

Lại Thế Việt

Giảng viên

ĐH

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được trưởng khoa và Hiệu trưởng Nhà trường giao;

c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

đ) Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức thuộc bộ môn và người học. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng;

g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn, trong đó có 01 sân trải thảm cở nhân tạo đủ tiêu chuẩn thi đấu các giải quốc gia, quốc tế.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Là bộ môn có truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển trường, với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, năng động sáng tạo của lực lượng đội ngũ giảng viên trẻ, tâm huyết, yêu trường, yêu nghề, tập thể Bộ môn đã đạt được nhiều kết quả

1. Công tác chính trị - tư tưởng:

Đa số các giảng viên, thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, chỉ thị, các quy định, nội quy, quy chế của Bộ giáo dục, của trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội; 100% giảng viên kiên quyết nói không với tiêu cực trong thi cử, nói không với bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo. mỗi giảng viên là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo. Không vi phạm qui chế và các qui định của nhà trường.

2. Công tác đào tạo, NCKH:

Hàng năm Bộ môn đã tổ chức thực hiện chương trình theo đúng tiến độ, đúng quy chế của Bộ GD&ĐT quy định cho từng trình độ, từng loại hình đào tạo.  Điều hành, tổ chức các hoạt động dạy và học đảm bảo đúng quy định, quy chế đào tạo.

Hoạt động dự giờ thi giảng được các giảng viên bộ môn đăng ký thi giảng và trải đều trong cả năm học,

Công tác NCKH được bộ môn đặc biệt chú trọng: Bộ môn đã tham gia biên soạn, chỉnh sửa tái bản giáo trình, tài liệu tham khảo, in ấn, cấp phát giáo trình đúng kế hoạch, kịp thời phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Mỗi năm bộ môn có từ 5-6 đề tài khoa học cấp Trường được đánh giá nghiệm thu.

Về đổi mới phương pháp giảng dạy, thi, kiểm tra: Bộ môn đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin để dạy bằng giáo án điện tử và băng hình kết hợp với sử dụng nhiều dụng cụ bổ trợ góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy, tạo cho sinh viên hứng thú học tập, tiếp thu bài học tốt hơn, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên.

Hầu hết các giảng viên của bộ môn đã chú trọng đến các nội dung chuyên môn về cải tiến đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật các thông tin mới, xây dựng giáo án điện tử; đổi mới các hình thức thi kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm đặc biệt là việc bồi dưỡng kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trẻ...

3. Hoạt động ngoại khóa, huấn luyện thi đấu:

Đây là nội dung chủ yếu được bộ môn tổ chức xây dựng đội tuyển huấn luyện và tham gia nhiều giải đấu hàng năm và kết quả đạt được cụ thể : Tham gia giải Bóng đá SV Nữ khu vực Hà Nội năm 2009 đạt 1 HCB ;  năm 2011 đạt cúp vô địch ; năm 2012 đạt HCB ; năm 2013 đạt cúp vô địch .Tham gia giải Bóng đá SV Nam khu vực Hà Nội năm 2009 đạt cúp VTC ; năm 2012 đạt cúp vô địch.

3. Công tác phong trào:

Bộ môn Bóng đá là một đơn vị luôn có ý thức tham gia nhiệt tình tích cực các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc vận động do chính quyền và đoàn thể phát động và tổ chức như: tích cực hưởng ứng cuộc vận động quyên góp vì giáo viên và học sinh các vùng khó khăn, quyên góp được nhiều sách vở, quần áo và tiền mặt ủng hộ giúp đỡ tỉnh Điện Biên, Lai Châu, ủng hộ Hội người mù Hà Nội, ủng hộ Biển đảo thân thương một ngày lương.… được Đảng uỷ biểu dương. Luôn tích cực tham gia các hoạt động, tổ chức giao lưu VH - VN - TDTT với các đơn vị bạn trong và ngoài trường do Nhà trường, Công đoàn trường tổ chức như tham gia thi tìm hiểu “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia Hội thi truyền thống hàng năm “ Tiếng hát thầy và trò” nhân dịp 20/11 đạt kết quả tốt  được đánh giá tốt...

 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

 

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011-2012

Tập thể lao động tiên tiến,

Quyết định số 496/QĐ-TĐKT, ngày 18/9/2012 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2012-2013

Tập thể lao động tiên tiến,

Quyết định số 395/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 31/7/2013 củaTrường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2013-2014

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 478/QĐ-ĐHSP TDTT HN ngày 18/7/2014 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

2014-2015

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 281/QĐ-ĐHSP TDTT HN ngày 18/7/2014 của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội