Ban Giám hiệu Minimize

1.     Hiệu trưởng - Giám đốc TTGDQPHN1:

 

PGS.TS.NGƯT. Phạm Xuân Thành

Các chức danh khác: Bí thư Đảng uỷ, Giảng viên chính.

Điện thoại: 0433.718899

Email: tdh@moet.edu.vn

 

 

2. Phó Hiệu trưởng:

 TS. Nguyễn Duy Quyết.

Các chức danh khác: Phó Bí thư Đảng uỷ, Giảng viên chính.

Điện thoại: 0433.868271; Fax: 0433.866598

Email: daotaotd@gmail.com

 

3. Phó Hiệu trưởng:

 TS. Lê Thanh

Các chức danh khác: Đảng ủy viên, Giảng viên chính.

Điện thoại: 0433.867893

Email:lethanhtdhn@gmail.com