Ban Giám hiệu Minimize

 

Hiệu trưởng 

 TS. Nguyễn Duy Quyết

Các chức danh khác: Bí thư Đảng uỷ, Giảng viên chính.

Điện thoại: 02433.868271; Fax: 02433.866598

Email: ndquyet.tdh@moet.edu.vn;  hoặc daotaotd@gmail.com