BỘ MÔN NGHỆ THUẬT- ĐOÀN ĐỘI Minimize

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính: P304 khu giảng đường 4 tầng, trường ĐHSP TDTT Hà Nội, Phụng Châu-Chương Mỹ-Hà Nội.

- Danh sách viên chức, giảng viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Văn Hoàng

Trưởng bộ môn

ThS

 

2

Nguyễn Anh Tuấn

P.Trưởng BM

ThS

 tuanngobat@gmail.com

3

Hoàng Minh Thuỷ

Giảng viên

ThS

 minhthuybcth@yahoo.com

4

Lê Duy Linh

Giảng viên

ĐH

 duylinh411@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thủy

Giảng viên

ThS

 

- Quá trình thành lập và phát triển: Bộ môn Nghệ thuật- Đoàn Đội thành lập tháng 3 năm 1998 tiền thân là Bộ môn Quân sự - Nghệ thuật, với chức năng là đơn vị học thuật đào tạo các môn: Cơ sở văn hoá Việt Nam, Tiếng Việt thực hành, Âm nhạc và một chuyên ngành có tính chất trang bị năng lực thứ hai cho sinh viên đó là Nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội. Đồng thời, Bộ môn còn đảm trách chức năng quản lý và điều hành một thiết chế văn hoá, tổ chức dàn dựng, xây dựng, kết cấu các chương trình văn hoá Việt Nam các quy mô cấp độ khác nhau phục vụ các chủ điểm cho trong và ngoài trường đáp ứng các yêu cầu đối nội, đối ngoại.

Sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn đã đào tạo gần 10.000 sinh viên có chứng chỉ Nghiệp vụ Công tác Đoàn – Đội với 88 % khá, giỏi, xuất sắc. Bộ môn đã phối hợp với Học viện TTN Việt Nam để xây dựng một chương trình đào tạo và đã được Bộ Giáo dục thẩm định từ năm 1994.

   Bộ môn đã tổ chức hàng trăm chương trình lớn nhỏ khác nhau với các tiêu chuẩn về kỹ thuật - nghệ thuật, về tác dụng thẩm mỹ phục vụ cho các kỳ cuộc đạt hiệu quả cao về mục đích giáo dục văn hoá - chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, Bộ môn phát hiện và bồi dưỡng thành công nhiêu tài năng văn hoá - văn nghệ, hiện nay đang giữ những trọng trách quan trong các cơ quan cấp quận - huyện, tỉnh – thành phố. Bộ môn đã trực tiếp xây dựng khối đoàn kết và hỗ trợ giúp đỡ phối hợp hiệu quả với các đơn vị chức năng khác của nhà trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Giảng dạy các môn học cho các hệ đào tạo thuộc bộ môn quản lý

            - Tổ chức các họat động văn hóa-xã hôi-chính trị trong và ngoài trường

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1.      Kết quả đạt được trong công tác chuyên môn và tổ chức các họat động

1.1. Công tác chuyên môn

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn trong giảng dạy đối với chương trình được giao- kể cả những nhiệm vụ đột xuất

- Vận dụng thành công những cải tiến, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy đối với tất cả các môn học.

- Tham gia 100% công tác tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức thành công nội dung Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội cho gần 3000 sinh viên các khóa 42, 43, 44, 45 và các lớp lên kết theo đúng kế hoạch, trên 80% học viên kết thúc khóa tập huấn đạt kết quả khá, giỏi, xuất sắc.

- Thực hiện đúng tiến độ và chất lượng việc viết giáo trình các môn học theo kế hoạch của nhà trường.

- Thực hiện nghiêm mọi quy chế, quy định về quản lý, hồ sơ, chương trình, tiến trình, của cá nhân, tập thể, bảo quản và vận hành tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, dụng cụ, tài sản...

1.2. Công tác tổ chức các hoạt động

Hoàn thành xuất sắc các chương trình được giao, vượt mọi khó khăn để tổ chức thành công tất cả các nội dung chương trình với chất lượng, hiệu quả tốt nhất trong điều kiện mỏng về lực lượng, cùng lúc phải đảm đương nhiều nhiệm vụ với các tính chất đặc thù khác nhau, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc như :

- Lễ trao bằng tốt nghiệp các khóa ra trường hằng năm ghiêm túc, khoa học, xúc động.

- Chương trình chung khảo hội thi “Tiếng hát Sinh viên” hằng năm, “Tiếng hát Sinh viên” toàn quốc 2012 đạt giải Ba toàn đoàn,  “Nghiệp vụ sư phạm – Văn nghệ - Thể thao các trường sư phạm toàn quốc” lần thứ V 2013 chất lượng tốt, đạt nhiệt huy chương.

- Tổ chức thành công, ấn tượng, chuyên nghiệp các chương trình Lễ kỷ niệm của nhà trường : khai giảng năm học mới, kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho Công đoàn trường, Đoàn thanh niên trường.

Các chương trình đối ngoại đã được đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả, thái độ làm việc để lại tiếng vang và những ấn tượng tốt. Chưa có chương trình nào bị phê bình hay chất lượng yếu.

1.3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

- Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ giảng viên của bộ môn.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, cán bộ giảng viên được tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy và tổ chức họat động của bộ môn, công khai minh bạch tài chính.

- Đời sống của cán bộ, giảng viên ngày càng được năng cao hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, các chế độ của người lao động như tiền lương, tiền thưởng, tiền công tác phí, chế độ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế và các chế độ chính sách khác luôn được đảm bảo kịp thời theo quy định của Nhà nước.

- Hàng năm cán bộ giảng viên của bộ môn được nhà trường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức cho đi tham quan, nghỉ mát, trích quỹ khen thưởng để khen tặng cho các cháu là con em cán bộ, giảng viên bộ môn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến trở lên.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể

            - 100% giảng viên bộ môn là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

            - 100% giảng viên bộ môn là cán bộ kiêm nhiệm các chức vụ trong các tổ chức đoàn thể nhà trường.

- Các giảng viên bộ môn nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các hoạt động đoàn thể, hỗ trợ tích cực các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, nghệ thuật, lễ hội.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011-2012

Tập thể lao động xuất sắc

Số 5606/QĐ-BGDĐT, ngày 18 tháng 12 năm 2012; Bộ giáo dục và đào tạo

2012-2013

Tập thể lao động tiên tiến

Số 395/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 31 tháng 7 năm 2013; Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

2012-2013

Tập thể lao động xuất sắc

Số 4340/QĐ-BGDĐT, ngày 30 tháng 9 năm 2013; Bộ giáo dục và đào tạo

2013-2014

Tập thể lao động tiên tiến

Số 471/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 17 tháng 7 năm 2014; Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

2014-2015

Tập thể lao động tiên tiến

Số 218/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 25 tháng 7 năm 2015; Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

2. Hình thức khen thưởng:

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2011-2012

Bằng khen

Số 442/QĐ-BGDĐT, ngày 04 tháng 02 năm 2013, Bộ giáo dục và đào tạo

2011-2012

Giấy khen

Số 497/QĐKT, ngày 31 tháng 7 năm 2012; Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

2012-2013

Giấy khen

Số 546/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 31 tháng 7 năm 2013; Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

2013-2014

Giấy khen

Số 478/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18 tháng 7 năm 2014; Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội