Kế hoạch Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học Eureka
16:46' 31/07/2017

 Căn cứ kế hoạch số 170/KHLT/TĐTL-ĐHQG ngày 07/04/2017 của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh về việc Tổ chức giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eure'ka, lần thứ XIX năm 2017.

Phòng quản lý Khoa học Thông báo rộng rãi tới toàn thể giảng viên và sinh viên toàn trường có công trình nghiên cứu khoa học gửi dự thi đề nghị gửi về phòng Quản lý Khoa học để phòng tổng hợp và gửi hồ sơ dự thi theo Quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tải kế hoạch (tại đây)