THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
19:13' 15/01/2018
Display image:

 

.

 

MẪU

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

(Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 11 và học kỳ I lớp 12 bậc THPT)