Thông tin tuyển sinh trình độ ĐHCQ năm 2020
15:45' 14/06/2020

· TRÍCH YẾU: Thông tin tuyển sinh trình độ ĐHCQ năm 2020

· SỐ HIỆU: 220/TB-ĐHSPTDTTHN

· LOẠI VĂN BẢN: Thông báo

· LĨNH VỰC: Tuyển sinh

· NGÀY BAN HÀNH: 01/5/2020

· NGÀY HIỆU LỰC: 01/5/2020

· CƠ QUAN BH: BGH

· NGƯỜI KÝ: Nguyễn Duy Quyết – Hiệu trưởng

· ĐÍNH KÈM: Tải về

> Mẫu đơn đăng ký dự tuyển