HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO TỔNG HỢP Minimize
QUY CHẾ -QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI
05:29' 20/06/2015 Bản để in Gửi cho bạn bè Gửi phản hồi cho quản trị

 

 

 Lên đầu trang

Các tin đã đăng
 ▪  HƯỚNG DẪN Số: 168/HD-ĐHSPTDTTHN ngày 25/5/2015 Tổ chức triển khai đánh giá và phân loại viên chức, người lao động của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội năm học 2014 - 2015 (01/06/2015)
 ▪  THÔNG BÁO Số : 172/TB-ĐHSPTDTTHN V/v đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 (01/06/2015)
 ▪  THÔNG BÁO Số : 170/TB-ĐHSPTDTTHN V/v đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ các ngành năm 2015 (28/05/2015)
 ▪  THÔNG BÁO số 163/TB-ĐHSPTDTTHN V/v đăng ký dự tuyển chọn kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2015 (26/05/2015)
 ▪  KẾ HOẠCH Số: 103 /KH-ĐHSPTDTTHN Tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá kết quả nội dung tiêu chuẩn cho điểm các lĩnh vực công tác của Trường năm học 2014 - 2015 (25/05/2015)
 ▪  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN Năm học 2014 - 2015 (25/05/2015)
 ▪  Báo cáo tổng kết về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về công tác phục vụ đào tạo năm học 2014-2015 (24/05/2015)
 ▪  Báo cáo tổng kết về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2014-2015 (24/05/2015)
 ▪  Công văn số 126/TTr, ngày 18/5/2015 của Ban thanh tra Trường về việc các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015 (21/05/2015)
 ▪  KẾ HOẠCH SỐ 75/KH-CĐ VỀ TỔ CHỨC THAM QUAN, DU LỊCH NGHỈ MÁT NĂM 2015 (19/05/2015)