PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Minimize

I. Sơ lược đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm tình hình.

- Thành lập năm: 1961.

- Trụ sở của phòng: Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội (Phụng Châu-Chương Mỹ-Hà Nội)

- Điện thoại: 0433866058; 0433866138;

- Email: tdh@moet.edu.vn

- Tổng số viên chức, nhân viên: 06 (01 thạc sỹ; 03 đại học; 01 cao đẳng, 01 TrC).

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

Hoàng Anh Dũng

Trưởng phòng

ThS

hadungdutt@gmail.com

2

Nguyễn Thị Giáp

Nhân viên

TrC

giaptdtt@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên

 

4

Tạ Thị H­ương

Nhân viên

ĐH

huongtatdtt@gmail.com

5

Nguyễn Văn Thoại

Nhân viên

ĐH

ducthoaithethao@gmail.com

6

Vũ Thị Huyễn

Chuyên viên

ĐH

vthuyen.tdh@moet.edu.vn

 

- Quá trình phát triển:

Phòng Hành chính-Tổng hợp được thành lập từ ngày đầu thành lậpTrường ĐHSP TDTT Hà Nội năm 1961. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, theo yêu cầu nhiệm vụ và công tác TCCB, từ năm 1983 đến năm 1999 Phòng được sáp nhập với Phòng tổ chức cán bộ với tên gọi Phòng Tổ chức-Hành chính; từ năm 2000 đến 2008 tách  công tác TCCB, sáp nhập với phòng Quản trị thiết bị với tên gọi Phòng hành chính-Quản trị-Thiết bị ; từ 2009 đến nay lại trở về tên gọi ban đầu Phòng hành chính-Tổng hợp chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu.

Với tinh thần đoàn kết cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức, trong từng chặng đường phát triển, Phòng luôn luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của nhà trường. Phòng Hành chính-Tổng hợp đã được tặng thưởng nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam…

2. Chức năng nhiệm vụ:

a. Chức năng: 

- Thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác  tổng hợp, hành chính.

b. Nhiệm vụ: 

 - Tổng hợp thông tin trong toàn trường, đảm bảo phản ánh thường xuyên, kịp thời, chính xác tình hình thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của trường; đôn đốc các đơn vị trong nhà trường thực hiện các kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 - Chuẩn bị các báo cáo định kỳ theo tuần, tháng, quý, 6 tháng và tổng kết năm, các báo cáo đột xuất; soạn thảo các văn bản chỉ đạo, điều hành công việc chung của trường; 

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và công tác bảo mật trong thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý, tổ chức đánh máy, in sao các loại văn bản, tài liệu theo quy chế; quản lý các tài sản, trang thiết bị, hội trường và phòng họp phục vụ công tác quản lý, điều hành của Hiệu trưởng;

- Duy trì nề nếp làm việc trong toàn trường (Bố trí lịch công tác, các cuộc họp, các chương trình làm việc); Chuẩn bị các điều kiện cho lãnh đạo nhà trường và cán bộ, viên chức đi công tác;

- Quản lý phòng họp, hội trường và thực hiện việc bảo trì, sửa chữa, mua sắm các loại tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các phòng, ban chức năng;

- Cấp các loại giấy tờ hành chính theo sự phân công của Hiệu trưởng; quản lý con dấu, công văn, tài liệu của nhà trường theo đúng quy định;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm và thực hiện công tác thống kế về lĩnh vực hoạt động của nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo quy định; 

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện công tác đối ngoại theo đúng quy định của Nhà nước. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân phục vụ các sự kiện quan hệ quốc tế, quan hệ đối nội, đối ngoại của trường. Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường. Đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại Trường;

            III. Tóm tắt thành tích nổi bật.

            Qua 1 năm hoạt động rèn luyện, phấn đấu và công tác tập thể CBVC phòng Hành chính Tổng hợp đã hoàn thành kế hoạch công tác năm học theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cụng tác. Các mục tiêu và kế hoạch đặt ra từ đầu năm đã hoàn thành một cách xuất sắc, góp phần vào thắng lợi chung của nhà trường trong năm học 2013-2014.

   1.Công tác chuyên môn:

a) Xây dựng các văn bản quản lý.

Năm học 2013-2014 phòng đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn soạn thảo, ban hành được nhiều văn bản, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cải cách hành chính trong nhà trường. Đó là :

- Hoàn thành góp ý xây dựng các văn bản quy định, quản lý hồ sơ, khen thưởng kỷ luật CBVC Trường ĐHSP TDTT Hà Nội. Trong đó trọng tâm là cải tiến hình thức, nội dung, xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thường đối với CB, VC, ĐVLĐ Trường ĐHSP TDTT Hà Nội;

- Quy định về chuẩn mực đạo đức của CB, VC Trường ĐHSP TDTT Hà Nội;

- Quy định về vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt trong Trường ĐHSP TDTT Hà Nội;

- Xây dựng bổ sung, chỉnh sửa Cuốn những nội quy, quy định của trường.

- Xây dựng bổ sung, chỉnh sửa Quy chế CTNB năm 2014

- Xây dựng các văn bản về quản lý đào tạo, KT&KĐ CLĐT, QL NCKH…

b) Công tác hành chính, tổng hợp.

Việc thực hiện nhiệm vụ được giao có nhiều cải tiến đem lại hiệu quả hơn năm trước:

- Công tác văn thư, l­ưu trữ được văn bản thực hiện đầy đủ các quy định và pháp lệnh đã đề ra. áp dụng công nghệ tin học trong công tác này đem lại hiệu quả tốt, khi cần tra cứu, kiểm tra đáp ứng kịp thời. Không để nhầm lẫn, đánh mất, chậm trễ làm ảnh h­ưởng đến công tác.

- Thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng con dấu nghiêm túc. Không có hiện tượng tùy tiện, làm sai nguyên tắc.

- Đánh máy, phô tô in ấn tài liệu kịp thời đảm bảo yêu cầu của các đơn vị trong trường. Văn bản ngày càng chính xác, sạch, đẹp. Theo dõi vật t­ư phục vụ cho công tác đánh máy, in ấn th­ường xuyên, đầy đủ, có sổ sách và chữ ký xác nhận của ng­ười và đơn vị được phục vụ tránh lãng phí, thất thoát.

- Công tác tạp vụ, nhà khách về cơ bản đáp ứng đ­ược yêu cầu, đảm bảo phục vụ các yêu cầu tiếp khách, hội nghị của nhà trư­ờng, tạo được sự tin tưởng và giành được tình cảm, ấn tượng của khách đối với đơn vị và nhà trường.

- Xây dựng sớm các kế hoạch công tác trong hè, kế hoạch năm học, kế hoạch nghỉ tết, kế hoạch công tác từng tháng... tổ chức đôn đốc, theo dõi thực hiện dứt điểm, hiệu quả. Không đển tồn đọng kéo dài như các năm trước

 - Công tác tổng hợp, báo cáo đáp ứng các yêu cầu của nhà trư­ờng và của cấp trên. Tham mưu tổ chức có chất lượng các hội nghị, nhất là các hội nghị giao ban tháng, hội nghị sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, hội nghị CBVC...

            - Năm 2013 một số cán bộ được bổ nhiệm mới, một số phòng thành lập mới. Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn… Phòng HCTH đã tham mưu và vận dụng một hết sức tiết kiệm để trang bị CSVC, thiết bị, phương tiện đảm bảo điều kiện làm việc cho các đơn vị và Ban Giám hiệu theo biến động về công tác TCCB.

            c) Công tác quản  lí, xây dựng đơn vị:

            - Luụn xây dựng đơn vị thành một khối thống nhất đoàn kết và văn hóa, sống chân thành, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người CBVC trong môi trường sư phạm;

            - Để nâng cao chất lượng công tác, Phòng luôn chủ động xây dựng kế hoạch công tác của phòng xuyên suốt cả năm học. Phân công nhiệm vụ rõ rảng, phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn của mỗi người. Công tác triển khai thực hiện được tổ chức chặt chẽ theo quy trình từng công việc, trong từng thời gian, từng thời điểm. Mọi người đều chủ động, tự giác thực hiện tốt nhiệm vụ khi được phân công.

            - Duy trì nền nếp sinh hoạt đơn vị từng tuần, từng tháng, có cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, tránh rườm rà. Việc tham gia các buổi sinh hoạt chung toàn trường được mọi CBVC gương mẫu thực hiện nghiêm chỉnh.

            - Công tác quản lí, sử dụng tài liệu, hồ sơ, sổ sách được thực hiện đúng nguyên tắc và khoa học. Nơi làm việc luôn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.

            - Là đơn vị đi đầu trong việc chấp hành nghiêm các quy định về làm việc. Mọi CBVC trong Phòng luôn đi làm đúng giờ, tận dụng thời gian để làm việc. Tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm. Thái độ làm việc hòa nhã vui vẻ, thân thiện thể hiện phong cách làm việc văn hóa, lịch sự của môi trường sư phạm.

            - Công tác tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ được mọi CBVC coi trọng và phấn đấu tốt. Trong đó tiêu biểu là 03 đồng chí nữ nuôi con nhỏ đã phấn đấu học thêm ngoài giờ và đã nâng trình độ từ trung cấp lên cao đẳng.

   Năm học 2013-2014 Phòng đã phát huy sáng kiến kinh nghiệm, viết báo cao và được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu sáng kiến king nghiêm “Mã hóa tài liệu lưu trữ” loại Tốt.

            3. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước.

            - Đơn vị thường xuyên chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, các nội quy- quy định của nhà trường. Yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển đi lên của nhà trường. Đoàn kết và phối hợp tốt với các đơn vị chức năng để cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà trường giao và kế hoạch của đơn vị đó đề ra.

            - Tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị đầu năm học, học tập các nghị quyết Trung ương 4, TW 5 và TW 6, 7, 8 khóa XI và các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”. Thông qua học tập, mỗi CBVC đã có được những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động, tạo thêm động lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Công tác hoạt động phong trào:

- Hưởng ứng cuộc vận động quyên góp vì giáo viên và học sinh các vùng khó khăn, quyên góp được nhiều sách vở, quần áo và tiền mặt ủng hộ giúp đỡ tỉnh Điện Biên, Lai Châu, ủng hộ Hội người mù Hà Nội, ủng hộ Biển đảo thân thương một ngày lương.… được Đảng uỷ biểu dương.

            - Luôn tích cực tham gia các hoạt động, tổ chức giao lưu VH - VN - TDTT với các đơn vị bạn trong và ngoài trường do Nhà trường, Công đoàn trường tổ chức như tham gia thi tìm hiểu “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia Hội thi truyền thống hàng năm  Tiếng hát thầy và trò nhân dịp 20/11 đạt kết quả tốt  được đánh giá tốt...