Văn bản góp ý Minimize
Thông báo về việc góp ý cho 2 dự thảo: Quy định đánh giá, phân loại viên chức, NLĐ và Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
14:49' 14/05/2018
Thông báo về việc góp ý cho 2 dự thảo: Quy định đánh giá, phân loại viên chức, NLĐ và Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
Thông báo về việc góp ý dự thảo quy chế tuyển dụng lao động của trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
09:55' 08/05/2018
Thông báo số 06/TB-ĐHSPTDTTHN-TCCB, ngày 07/5/2018 về việc góp ý dự thảo quy chế tuyển dụng lao động của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội - Các đơn vị gửi về Phòng TCCB trước ngày 17/5/2018
THÔNG BÁO V/v: Góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CC, VC, NLĐ
18:31' 07/05/2018
THÔNG BÁO V/v: Góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CC, VC, NLĐ Mọi góp ý bằng văn bản gửi về phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp (email: ntthuyen.tdh@moet.edu.vn). - Thời gian góp ý: Từ ngày 07/5/2018 - 12/5/2018.
1234