HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO TỔNG HỢP Minimize
Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng Thạc sỹ khoa học giáo dục chuyên ngành giáo dục thể chất khóa 3
16:09' 16/03/2018
Thông báo số 93/TB-ĐHSPTDTTHN, ngày 15/3/2018 về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sỹ khoa học giáo dục chuyên ngành Giáo dục thể chất khóa 3
Thông báo về việc tổ chức khoa học về huấn luyện thể lực, tuyển chịn, dinh dưỡng, kiểm tra đánh giá vận động viên
17:36' 15/03/2018
Thông báo số 90/TB-ĐHSPTDTTHN, ngày 07/3/2018 về việc tổ chức khoa học về huấn luyện thể lực, tuyển chịn, dinh dưỡng, kiểm tra đánh giá vận động viên
THÔNG BÁO V/v: Chấm công hàng tháng
10:53' 12/03/2018
THÔNG BÁO V/v: Chấm công hàng tháng
12345678910...