HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO TỔNG HỢP Minimize
Kế hoạch triển khai nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy, học” và xét khen thưởng năm học 2017-2018
20:04' 15/12/2017
Kế hoạch số: 494/KH-ĐHSPTDTTHN, ngày 14/12/2017 của Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội về việc triển khai nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy, học” và xét khen thưởng năm học 2017-2018
Kế hoạch tổ chức kê khai tài sản thu nhập năm 2017
20:00' 15/12/2017
Kế hoạch số: 495/KH-ĐHSPTDTTHN, ngày 13/12/2017 của Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội về việc tổ chức kê khai tài sản thu nhập năm 2017
Kế hoạch tổ chức thực hiện xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2017
19:56' 15/12/2017
Kế hoạch số: 493/KH-ĐHSPTDTTHN, ngày 13/12/2017 của Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội về việc tổ chức thực hiện xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2017
12345678910...