Sinh viên cần biết Minimize
Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng Thạc sỹ khoa học giáo dục chuyên ngành giáo dục thể chất khóa 3
16:09' 16/03/2018
Thông báo số 93/TB-ĐHSPTDTTHN, ngày 15/3/2018 về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sỹ khoa học giáo dục chuyên ngành Giáo dục thể chất khóa 3
Kế hoạch thi tốt nghiệp và báo cáo khóa luận năm 2018 (đợt 1) đại học chính quy khóa 47
10:35' 01/03/2018
Kế hoạch thi tốt nghiệp và báo cáo khóa luận năm 2018 (đợt 1) đại học chính quy khóa 47
Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2018 (đợt 1) đại học liên thông hệ chính quy, ngành Giáo dục Thể chất, khóa 10, lớp BCb, CLb
10:34' 01/03/2018
Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2018 (đợt 1) đại học liên thông hệ chính quy, ngành Giáo dục Thể chất, khóa 10, lớp BCb, CLb
12345678910...