Thông tin khoa học công nghệ Minimize
Quyết định về việc thông qua thuyết minh đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường và tài liệu tham khảo năm học 2017-2018
08:40' 10/11/2017
Quyết định số 521/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 30/10/2017 về việc thông qua thuyết minh đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường và tài liệu tham khảo năm học 2017-2018
Thông báo về việc viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế "Đào tạo bồi dưỡng giáo viên giáo dục phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm" đăng tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
13:49' 08/11/2017
Thông báo số 447/TB-ĐHSPTDTTHN, ngày 08/11/2017 về việc viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế "Đào tạo bồi dưỡng giáo viên giáo dục phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm" đăng tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo số 1170/ĐHSPHN-ĐTN về việc tổ chức hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐH, CĐ toàn quốc lần thứ VII - năm 2018
08:08' 03/11/2017
Thông báo số 1170/ĐHSPHN-ĐTN về việc tổ chức hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐH, CĐ toàn quốc lần thứ VII - năm 2018
12345678910...