Đảng ủy Minimize
Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
14:34' 07/09/2017
Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
16:21' 26/01/2015
TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X ,Nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội Đảng bộ khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020
17:13' 23/01/2015
Thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10/7/2014 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 01/08/2014 của Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020; Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới, Đảng bộ Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 với các nội dung chủ yêu như sau
12345678910...