LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Ban giám hiệu
NGƯT.Phạm Xuân Thành Hiệu trưởng - Bí thư Đảng ủy Giám đốc TTGDQP Hà Nội 1
Nguyễn Văn Thời Phó hiệu trưởng Bí thư Đảng ủy
Nguyễn Duy Quyết Phó Hiệu trưởng Đảng ủy viên
Lê Thanh Phó Hiệu trưởng Trưởng khoa sau đại học
Phòng Đào tạo
Phạm Thị Hương Trưởng phòng
Nguyễn Mạnh Toàn Phó Trưởng phòng Giảng viên
Vũ Thu Hà
Tô Thị Mai Phương
Võ Thị Thủy
Đào Thị Lan Hương
Trang 1 trong 14Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối