LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
BM Bóng rổ - Bóng ném, Khoa Các môn bóng
Nguyễn Thị thu Giảng viên
Trần Đình Phòng Giảng viên
BM Cầu lông - Khoa CL-BB-QV
Mai Thị Ngoãn Trưởng Khoa kiêm Trưởng bộ môn Trưởng ban nữ công
Nguyễn Tiến Lợi
Lại Triệu Minh GV
Nguyễn Thị Thúy Ngân GV
Chu Thanh Hải GV
Đặng Thu Hằng GV
Ngô Thế Phương GV
Cao Hoài Anh GV
Trang 14 trong 27Đầu tiên    Trước   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  Tiếp   Cuối