LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Phòng Đào tạo
Phùng Thị Thu Hương
Lương Thị Thu Hương
Vũ Thị Huyền
Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác Chính trị
Nguyễn Văn Học Trưởng phòng Bí thư chi bộ
Vũ Hải Hành Phó trưởng phòng Chủ tịch CĐ bộ phận hành chính
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Tiến Dũng Chuyên viên
Nguyễn Thị Lê
Nguyễn Minh Tư
Bôn môn Điền kinh
Trần Quyết Thắng Trưởng bộ môn
Trang 2 trong 14Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối