LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Bôn môn Điền kinh
Phạm Anh Tuấn Giảng viên
Lê Học Liêm
Phùng Xuân Dũng Giảng viên
Bộ môn Bóng chuyền - Bóng đá
Nguyễn Hải Bình Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận
Đào Xuân Anh
Trần Hữu Truyền
Phạm Khắc Minh
Trần Ngọc Minh
P.KT và KĐCLĐT
Trần Thị Thanh Bình
Bùi Minh Thành TP UV BCH CĐ
Trang 3 trong 14Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối