LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
P.QLKH
Kiều Tất Vinh TP
Đỗ Anh Tuấn PTP
Ngô Xuân Đức
P. HC-QT-TB
Bùi Văn Ca Trưởng Phòng Quản trị - Thiết bị Bí thư chi bộ giáo viên
Hoàng Anh Dũng TP Đảng ủy viên -Chủ tịch Công đoàn trường
Nguyễn Thị Giáp
Đỗ Thị Hạnh
Phạm Văn Đính
Trịnh Duy Bình UV BCH ĐTN
Phan Hồng Thái
Trang 4 trong 14Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối