LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
P. HC-QT-TB
Lê Thị Tươi
Lê Văn Tiến
Nguyễn Tiến Chí
Nguyễn Quốc Hùng
Đỗ Công Huân
Lê Đình Kết
Trương Đình Đại
Bùi Hồng Đại
Hoàng Văn Duy
Vũ Ngọc Tuấn PTP
Trang 5 trong 14Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối