LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Bộ môn Cầu lông - Bóng bàn - Quật vợt
Nguyễn Tiến Lợi
Lại Triệu Minh
Bộ môn Võ - Bơi - Cờ
Mai Tú Nam Giảng viên
Nguyễn Thị Minh Hà
Nguyễn Hữu Thái
Phạm Thống Nhất
Nguyễn Tân Cảnh
Nguyễn Thị Hằng
Trần Dũng Trưởng bộ môn
Vũ Văn Thịnh Trưởng bộ môn
Trang 7 trong 14Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp   Cuối