LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Bộ môn Võ - Bơi - Cờ
Nguyễn Văn Thuật
Bộ môn Y sinh
Nông Thị Hồng Trưởng bộ môn Bí thư chi bộ GV
Quách Văn Tỉnh Phó trưởng bộ môn
Phạm Thị Thiệu
Trần Thị Hạnh Dung Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn
Nguyễn Thị Việt Nga
Vũ Thị Cương
P.CT HS - SV
Trịnh Thị Tương
Nguyễn Xuân Thu
Lê Minh Hường TP Bí thư chi bộ SV
Trang 8 trong 14Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối