LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Trạm Y tế
Hoàng Hữu Phúc Trưởng trạm
Kiều Thị Mùi
Nguyễn Văn Đông
P.Kế hoạch - Tài Chính
Quách Thị Tiến
Nguyễn Thị Chính Trưởng phòng
Phạm Thị Thúy Hà
Nguyễn Thị Hương Giang
Bộ môn Thể Dục
Hoàng Minh Thuận P.Trưởng bộ môn
Phạm Quốc Toản UV BCH ĐTN
Phạm Mai Vương
Trang 9 trong 14Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối