VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Mẫu Mẫu: BIÊN BẢN 25/12/2107 Trường
Mẫu: BIÊN BẢN V/v: Xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp TNVK đợt 2 và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017 cho viên chức và người lao động
Mẫu chấm công hàng tháng Mẫu chấm công hàng tháng 12/03/2018 Phòng TCCB
Mẫu chấm công hàng tháng
Mẫu Báo cáo rà soát 25/01/2018 Trường
Nội dung rà soát đội ngũ cán bộ, viên chức, NLĐ thực hiện Đề án tinh giảm biên chế và Đề án quy hoạch cán bộ, viên chức giai đoạn 2017- 2022, tầm nhìn 2030
Mẫu báo cáo học kỳ 1 khối hành chính Mẫu báo cáo học kỳ 1 khối hành chính 05/01/2018 P.Đào tạo
Mẫu báo cáo học kỳ 1 khối hành chính
Mẫu báo cáo học kỳ 1 khối đào tạo Mẫu báo cáo học kỳ 1 khối đào tạo năm học 2017-2018 05/01/2018 P. Đào tạo
Mẫu báo cáo học kỳ 1 khối đào tạo năm học 2017-2018
Mẫu Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 2 NĂM 2017 (DIỆN: 3 NĂM) 25/12/2017 Trường
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 2 NĂM 2017 (DIỆN: 3 NĂM)
Mẫu Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 2 NĂM 2017 (DIỆN: 2 NĂM) 25/12/2017 Trường
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 2 NĂM 2017 (DIỆN: 2 NĂM)
Mẫu Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ TĂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỢT 2 - NĂM 2017 25/12/2017 Trường
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ TĂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỢT 2 - NĂM 2017
Mẫu Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 25/12/2017 Trường
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2017 - DIỆN: 3 NĂM
MẪU MẪU 18/12/2017
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM: 2017
Tổng số: 139 văn bản
Trang 1 trong 14Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối