VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Số: 01 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 06/01/2016 Trường ĐH Sư Phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH V/v tổ chức rà soát định kỳ đội ngũ cán bộ, viên chức Thực hiện Đề án tinh giảm biên chế và Đề án quy hoạch cán bộ, viên chức giai đoạn 2016- 2021, tầm nhìn 2030
Mẫu Biên bản họp ưu đãi đối với nhà giáo 31/12/2015 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
Mẫu BIÊN BẢN HỌP V/v Xét hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo năm 2015
Mẫu Mẫu BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 31/12/2015
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
Số: 477/KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 30/12/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH Tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân năm 2016
Mẫu Mẫu PHIẾU KÊ KHAI ĐỂ HƯỞNG PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NHÀ GIÁO NĂM 2015 17/12/2015 Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
Mẫu PHIẾU KÊ KHAI ĐỂ HƯỞNG PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NHÀ GIÁO NĂM 2015
Số: 453/KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 16/12/2015 Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH V/v: Tổ chức kê khai Tài sản thu nhập năm 2015
số 435/KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 02/12/2015 Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
Tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” trong nhà trường
Số: 420/KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 16/11/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2015
Mẫu 1 PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - LẦN ĐẦU 16/11/2015 Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - LẦN ĐẦU NĂM 2015 (Tính đến 31/12/2015)
Mẫu 2 PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - BỔ SUNG 16/11/2015 Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - BỔ SUNG (Dùng cho cá nhân kê khai tính hưởng PCTN nhà giáo bổ sung hàng năm) NĂM 2015 (Tính đến 31/12/2015)
Tổng số: 139 văn bản
Trang 10 trong 14Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối