VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Số: 447 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 18/09/2015
QUYẾT ĐỊNH Về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động Năm học 2014 - 2015
447 /QĐ-ĐHSPTDTTHN DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015 18/09/2015
DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 447 /QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18 /9/2015 của Hiêu trưởng Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội)
số 286/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 14/09/2015 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
(Ban hành kèm theo quyết định số 286/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 14/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội)
Số 283/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 14/09/2015 Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Về việc công nhận trúng tuyển cao học chuyên ngành Giáo dục thể chất
Danh sách KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHÓA 3- NĂM 2015 14/09/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
..
Số: 304/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 10/09/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2015
QĐ số 320 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 18/08/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI (Ban hành kèm theo QĐ số 320 /QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 18/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội)
số 824 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUY CHẾ 27/11/2014 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 824 /QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 27 /11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội)
.. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
Tổng số: 126 văn bản
Trang 10 trong 13Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  Tiếp   Cuối