VĂN BẢN

 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Danh sách KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHÓA 3- NĂM 2015 14/09/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
..
Số: 304/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 10/09/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2015
QĐ số 320 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 18/08/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI (Ban hành kèm theo QĐ số 320 /QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 18/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội)
số 824 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUY CHẾ 27/11/2014 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 824 /QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 27 /11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội)
.. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
01 Giấy đề nghị tạm ứng Phòng KHTC
Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí
02 Giấy đề nghị thanh toán Phòng KHTC
Giấy đề nghị thanh toán kinh phí
03 Biên bản giao nhận TSCD Phòng KHTC
Biên bản giao nhận tài sản cố định
04 Giấy thanh toán tạm ứng Phòng KHTC
Giấy thanh toán tạm ứng kinh phí
Tổng số: 122 văn bản
Trang 10 trong 13Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  Tiếp   Cuối