VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Số: 304/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 10/09/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2015
QĐ số 320 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 18/08/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI (Ban hành kèm theo QĐ số 320 /QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 18/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội)
số 824 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUY CHẾ 27/11/2014 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 824 /QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 27 /11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội)
.. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
01 Giấy đề nghị tạm ứng Phòng KHTC
Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí
02 Giấy đề nghị thanh toán Phòng KHTC
Giấy đề nghị thanh toán kinh phí
03 Biên bản giao nhận TSCD Phòng KHTC
Biên bản giao nhận tài sản cố định
04 Giấy thanh toán tạm ứng Phòng KHTC
Giấy thanh toán tạm ứng kinh phí
06 Bảng kê chi tiền cho người tham dự Hội thảo Phòng KHTC
Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn
Tổng số: 141 văn bản
Trang 12 trong 15Đầu tiên    Trước   6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  Tiếp   Cuối