VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
11 Giấy báo hỏng, mất dụng cụ, thiết bị Phòng KHTC
Giấy báo hỏng, mất dụng cụ, thiết bị làm việc
12 Hợp đồng thuê xe Phòng KHTC
Hợp đồng thuê xe
Số: DỰ KIẾN NHIỆM VỤ NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN
DỰ KIẾN NHIỆM VỤ NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN
Mẫu (Mẫu) KẾ HOẠCH Phòng TCCB
(Mẫu) KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY, NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016
Mẫu số: 23/CK-TNCN Mẫu bản cam kết tổng thu nhập
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
(Mẫu) ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)
(MẪU) ĐƠN ĐĂNG KÝ THI MÔN NGOẠI NGỮ
(MẪU) BẢN CAM KẾT NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ SAU KHI THI TUYỂN VIÊN CHỨC
(MẪU) BẢN CAM KẾT NỘP CHỨNG CHỈ TIN HỌC SAU KHI THI TUYỂN VIÊN CHỨC
01 Mau ke khai tai san thu nhap phòng TCCB
Mẫu kê khai tài sản thu nhập
Tổng số: 126 văn bản
Trang 12 trong 13Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  Tiếp   Cuối