VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Số: 420/KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 16/11/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2015
Mẫu 1 PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - LẦN ĐẦU 16/11/2015 Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - LẦN ĐẦU NĂM 2015 (Tính đến 31/12/2015)
Mẫu 2 PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - BỔ SUNG 16/11/2015 Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - BỔ SUNG (Dùng cho cá nhân kê khai tính hưởng PCTN nhà giáo bổ sung hàng năm) NĂM 2015 (Tính đến 31/12/2015)
354/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 03/11/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội năm 2015
Số: 391/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 02/11/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động
số 343/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 29/09/2015 Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
Thông báo về việc lùi thời gian thi tuyển viên chức năm 2015
Số 333/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 28/09/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự thi tuyển viên chức năm 2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Số: 447 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 18/09/2015
QUYẾT ĐỊNH Về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động Năm học 2014 - 2015
447 /QĐ-ĐHSPTDTTHN DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015 18/09/2015
DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 447 /QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 18 /9/2015 của Hiêu trưởng Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội)
số 286/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 14/09/2015 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
(Ban hành kèm theo quyết định số 286/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 14/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội)
Tổng số: 156 văn bản
Trang 12 trong 16Đầu tiên    Trước   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Tiếp   Cuối