VĂN BẢN

 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Mẫu số: 23/CK-TNCN Mẫu bản cam kết tổng thu nhập
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
(Mẫu) ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)
(MẪU) ĐƠN ĐĂNG KÝ THI MÔN NGOẠI NGỮ
(MẪU) BẢN CAM KẾT NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ SAU KHI THI TUYỂN VIÊN CHỨC
(MẪU) BẢN CAM KẾT NỘP CHỨNG CHỈ TIN HỌC SAU KHI THI TUYỂN VIÊN CHỨC
01 Mau ke khai tai san thu nhap phòng TCCB
Mẫu kê khai tài sản thu nhập
Mẫu PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm học 2015-2016
Mẫu BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2015- 2016
Mẫu Biên bản công khai kê khai tài sản năm 2016 TCCB
Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C dành cho công chức, viên chức
Tổng số: 122 văn bản
Trang 12 trong 13Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  Tiếp   Cuối