VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
07 Bảng kê mua hàng Phòng KHTC
Bảng kê mua hàng
08 Bảng kê thanh toán công tác phí Phòng KHTC
Bảng kê thanh toán công tác phí
09 Giấy đề nghị cung cấp trang thiết bị làm việc Phòng KHTC
Giấy đề nghị cung cấp trang thiết bị, dụng cụ làm việc
09 Giấy đề nghị cung cấp trang thiết bị làm việc Phòng KHTC
Giấy đề nghị cung cấp trang thiết bị, dụng cụ làm việc
10 Giấy báo làm thêm giờ Phòng KHTC
Giấy báo làm thêm giờ
11 Giấy báo hỏng, mất dụng cụ, thiết bị Phòng KHTC
Giấy báo hỏng, mất dụng cụ, thiết bị làm việc
12 Hợp đồng thuê xe Phòng KHTC
Hợp đồng thuê xe
Số: DỰ KIẾN NHIỆM VỤ NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN
DỰ KIẾN NHIỆM VỤ NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN
Mẫu (Mẫu) KẾ HOẠCH Phòng TCCB
(Mẫu) KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY, NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016
Mẫu số: 23/CK-TNCN Mẫu bản cam kết tổng thu nhập
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tổng số: 141 văn bản
Trang 13 trong 15Đầu tiên    Trước   6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  Tiếp   Cuối