VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
MẪU MẪU 18/12/2017 TRƯỜNG
PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - BỔ SUNG (Dùng cho cá nhân kê khai tính hưởng PCTN nhà giáo bổ sung hàng năm) NĂM 2017 (Tính đến 31/12/2017)
NẪU MẪU 18/12/2017 TRƯỜNG
PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - LẦN ĐẦU NĂM 2017 (Tính đến 31/12/2017)
MẪU ĐƠN XIN DỒN NGHỈ PHÉP MẪU ĐƠN XIN DỒN NGHỈ PHÉP 07/12/2017 P.TCCB
ĐƠN XIN DỒN NGHỈ PHÉP
mẫu GIẤY ĐI ĐƯỜNG Mẫu giấy đi đường 24/11/2017 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
Mẫu giấy đi đường
Mâu Mẫu DỰ KIẾN NHIỆM VỤ NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC …….. 02/11/2017 P.TCCB
DỰ KIẾN NHIỆM VỤ NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC ……..
Mẫu Mẫu KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỊNH MỨC GIẢNG DẠY ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 02/11/2017
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỊNH MỨC GIẢNG DẠY ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2017-2018
(Mẫu) (Mẫu) KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY, NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 01/11/2017 P.TCCB
(Mẫu) KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY, NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018
BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA Năm học 2017 - 2018 BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA Năm học 2017 - 2018 30/10/2017
BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA Năm học 2017 - 2018
340/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 02/08/2017 Trường
Về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động Năm học 2016 - 2017
341/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 02/08/2017 Trường
Về việc công nhận Danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017
Tổng số: 139 văn bản
Trang 2 trong 14Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối