VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
343 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 02/08/2017 Trường
Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho cá nhân có thành tích từng mặt trong năm học 2016 - 2017
342 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 02/08/2017 Trường
Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017
340 Quyết định 02/08/2017 Trường
Về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2016 - 2017
341/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 02/08/2017 Trường
Về việc công nhận Danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017
342 /QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 02/08/2017 Trường
Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017
343 /QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 02/08/2017 Trường
Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho cá nhân có thành tích từng mặt trong năm học 2016 - 2017
MẪU Chấm công, thừa giờ mới 8/2017 02/08/2017 P.TCCB
323/KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 09/07/2017 Trường ĐHSPTDTTHN
Kế hoạch học tập chính trị khối viên chức, người lao động năm học 2017-2018
Mẫu Phiếu kê khai hưởng ưu đãi nhà giáo 07/07/2017 P.TCCB
Mẫu Biên bản họp xét phụ cấp ưu đãi năm 2017 07/07/2017 p.TCCB
Tổng số: 139 văn bản
Trang 3 trong 14Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối