VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
MẪU Mẫu đơn xin nghỉ phép 16/06/2017 P.TCCB
Mẫu Mẫu 3a dành cho viên chức 22/05/2017
Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C dành cho người lao động 22/05/2017
Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C dành cho công chức, viên chức 22/05/2017
Thông báo Về việc khai Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 18/05/2017 P.TCCB
Số: 81 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 08/03/2017 Trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017
Mẫu KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỊNH MỨC GIẢNG DẠY ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2016-2017 22/02/2017 TCCB
Thông báo báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của đơn vị năm 2016 03/01/2017 Phòng Hợp tác Quốc tế
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016 02/01/2017 P.TCCB
MẪU PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - LẦN ĐẦU NĂM 2016 (Tính đến 31/12/2016) 02/01/2017 P.TCCB
Tổng số: 126 văn bản
Trang 3 trong 13Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối