VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Mẫu Mẫu Biên bản họp đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét thi đua năm học 2016-2017 21/06/2017 Trường ĐHSPTDTTHN
Mẫu Biên bản họp đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét thi đua năm học 2016-2017
Mẫu Phiếu đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2016-2017 (mẫu 01 dành cho VC, NLĐ khối giảng viên); (mẫu 02 dành cho VC, NLĐ khối giảng viên đi học tập) 21/06/2017 Trường ĐHSPTDTTHN
Phiếu đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2016-2017 (mẫu 01 dành cho VC, NLĐ khối giảng viên); (mẫu 02 dành cho VC, NLĐ khối giảng viên đi học tập)
Mẫu Phiếu đánh giá, phân loại viên chức và người lao động khối hành chính năm học 2016-2017 (mẫu 03 dành cho VC, NLĐ khối hành chính); (mẫu 04 dành cho VC, NLĐ khối khối hành chính đi học tập) 21/06/2017 Trường ĐHSPTDTTHN
MẪU Mẫu đơn xin nghỉ phép 16/06/2017 P.TCCB
Mẫu Mẫu 3a dành cho viên chức 22/05/2017
Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C dành cho người lao động 22/05/2017
Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C dành cho công chức, viên chức 22/05/2017
Thông báo Về việc khai Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 18/05/2017 P.TCCB
Số: 81 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 08/03/2017 Trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017
Mẫu KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỊNH MỨC GIẢNG DẠY ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2016-2017 22/02/2017 TCCB
Tổng số: 139 văn bản
Trang 4 trong 14Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối