VĂN BẢN

 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Số: 195 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 23/05/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; Tuần lễ Biển đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016
Số: 227 /HD-ĐHSPTDTTHN Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2015 - 2016 10/05/2016 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2015 - 2016
Số : 187 /TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 09/05/2016 Trường HHD Sư phạm TDTT Hà Nội
V/v đăng ký dự tuyển sinh đi học tại Bê-La-Rút năm 2016 và Nhật Bản theo học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2017
Số: 172 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 29/04/2016 Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
V/v đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 và bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
Số : 31 /KH-ĐHSPTDTTHN-HCTH KẾ HOẠCH 25/01/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGHỈ TÊT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN - NĂM 2016
MẪU (MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM ; (MẪU) ĐƠN XIN HOÃN THI 20/01/2016 PHÒNG ĐÀO TẠO
(MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM ; (MẪU) ĐƠN XIN HOÃN THI
MẪU MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 16/01/2016 PHÒNG TCCB
Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
MẪU MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 16/01/2016 PHÒNG TCCB
Mẫu 4a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
. MẪU MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 16/01/2016 PHỎNG TCCB
PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH NGƯỜI LAO ĐỘNG (Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015)
Số: 08/TB-TCCB THÔNG BÁO 16/01/2016 Phòng TCCB
THÔNG BÁO Khai sơ yếu lý lịch công chức, viên chức, người lao động
Tổng số: 122 văn bản
Trang 7 trong 13Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp   Cuối