VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
(Mẫu) MẪU DỰ KIẾN NHIỆM VỤ NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN 03/08/2016 Phòng TCCB
DỰ KIẾN NHIỆM VỤ NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN
Số: 204/KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 31/05/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai đánh giá và phân loại viên chức, người lao động của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội năm học 2015 - 2016
199/TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 30/05/2016 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
THÔNG BÁO V/v: tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II) và từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2016
30-5-2016 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN Năm học 2015 - 2016 30/05/2016 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN Năm học 2015 - 2016
Mẫu MẪU GHI KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016 (KHỐI GIẢNG VIÊN) 30/05/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
MẪU GHI KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016 (KHỐI GIẢNG VIÊN)
Mẫu MẪU GHI KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016 (KHỐI HÀNH CHÍNH) 30/05/2016 Trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội
MẪU GHI KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016 (KHỐI HÀNH CHÍNH)
Mẫu MẪU BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG Năm học 2015 – 2016 30/05/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
MẪU BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG Năm học 2015 – 2016
Mẫu NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ , BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA Năm học 2015 – 2016 (Đối với viên chức là giảng viên) 30/05/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ , BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA Năm học 2015 – 2016 (Đối với viên chức là giảng viên)
Mẫu NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ , BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA Năm học 2015 – 2016 (Đối với viên chức khối Hành chính 30/05/2016 Trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ , BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA Năm học 2015 – 2016 (Đối với viên chức khối Hành chính
Số: 195 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 23/05/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; Tuần lễ Biển đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016
Tổng số: 139 văn bản
Trang 8 trong 14Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối