VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
MẪU MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 16/01/2016 PHÒNG TCCB
Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
MẪU MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 16/01/2016 PHÒNG TCCB
Mẫu 4a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
. MẪU MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 16/01/2016 PHỎNG TCCB
PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH NGƯỜI LAO ĐỘNG (Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015)
Số: 08/TB-TCCB THÔNG BÁO 16/01/2016 Phòng TCCB
THÔNG BÁO Khai sơ yếu lý lịch công chức, viên chức, người lao động
Mẫu Mẫu biên bản họp Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 06/01/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
BIÊN BẢN HỌP V/v Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Số: 01 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 06/01/2016 Trường ĐH Sư Phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH V/v tổ chức rà soát định kỳ đội ngũ cán bộ, viên chức Thực hiện Đề án tinh giảm biên chế và Đề án quy hoạch cán bộ, viên chức giai đoạn 2016- 2021, tầm nhìn 2030
Mẫu Biên bản họp ưu đãi đối với nhà giáo 31/12/2015 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
Mẫu BIÊN BẢN HỌP V/v Xét hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo năm 2015
Mẫu Mẫu BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 31/12/2015
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
Số: 477/KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 30/12/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH Tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân năm 2016
MẪU ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP MẪU ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP 22/12/2015 P.TCCB
MẪU ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Tổng số: 126 văn bản
Trang 8 trong 13Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối