VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Số: 227 /HD-ĐHSPTDTTHN Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2015 - 2016 10/05/2016 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2015 - 2016
Số : 187 /TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 09/05/2016 Trường HHD Sư phạm TDTT Hà Nội
V/v đăng ký dự tuyển sinh đi học tại Bê-La-Rút năm 2016 và Nhật Bản theo học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2017
Số: 172 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 29/04/2016 Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
V/v đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 và bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
Số : 31 /KH-ĐHSPTDTTHN-HCTH KẾ HOẠCH 25/01/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGHỈ TÊT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN - NĂM 2016
MẪU (MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM ; (MẪU) ĐƠN XIN HOÃN THI 20/01/2016 PHÒNG ĐÀO TẠO
(MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM ; (MẪU) ĐƠN XIN HOÃN THI
MẪU MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 16/01/2016 PHÒNG TCCB
Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
MẪU MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 16/01/2016 PHÒNG TCCB
Mẫu 4a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
. MẪU MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 16/01/2016 PHỎNG TCCB
PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH NGƯỜI LAO ĐỘNG (Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015)
Số: 08/TB-TCCB THÔNG BÁO 16/01/2016 Phòng TCCB
THÔNG BÁO Khai sơ yếu lý lịch công chức, viên chức, người lao động
Mẫu Mẫu biên bản họp Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 06/01/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
BIÊN BẢN HỌP V/v Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Tổng số: 139 văn bản
Trang 9 trong 14Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối