VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Mẫu Mẫu PHIẾU KÊ KHAI ĐỂ HƯỞNG PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NHÀ GIÁO NĂM 2015 17/12/2015 Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
Mẫu PHIẾU KÊ KHAI ĐỂ HƯỞNG PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NHÀ GIÁO NĂM 2015
Số: 453/KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 16/12/2015 Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH V/v: Tổ chức kê khai Tài sản thu nhập năm 2015
số 435/KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 02/12/2015 Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
Tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” trong nhà trường
Số: 420/KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 16/11/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2015
Mẫu 1 PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - LẦN ĐẦU 16/11/2015 Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - LẦN ĐẦU NĂM 2015 (Tính đến 31/12/2015)
Mẫu 2 PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - BỔ SUNG 16/11/2015 Trường ĐHSPTDTT Hà Nội
PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - BỔ SUNG (Dùng cho cá nhân kê khai tính hưởng PCTN nhà giáo bổ sung hàng năm) NĂM 2015 (Tính đến 31/12/2015)
354/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 03/11/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội năm 2015
Số: 391/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 02/11/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động
số 343/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 29/09/2015 Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
Thông báo về việc lùi thời gian thi tuyển viên chức năm 2015
Số 333/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 28/09/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự thi tuyển viên chức năm 2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Tổng số: 126 văn bản
Trang 9 trong 13Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối