Thông tin hoạt động KT&ĐBCL Minimize
Báo cáo tổng kết v/v Lấy ý kiến phản hồi từ người học về công tác phục vụ đào tạo
09:14' 15/08/2016
Báo cáo tổng kết v/v Lấy ý kiến phản hồi từ người học về công tác phục vụ đào tạo
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ “LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN KHỐI TRUNG TÂM GDQP HÀ NỘI I” NĂM HỌC 2015-2016
09:11' 15/08/2016
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ “LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN KHỐI TRUNG TÂM GDQP HÀ NỘI I” NĂM HỌC 2015-2016
BÁO CÁO TỔNG HỢP BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ “LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN” NĂM HỌC 2015-2016
09:07' 15/08/2016
BÁO CÁO TỔNG HỢP BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ “LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN” NĂM HỌC 2015-2016
12345678