Thông tin hoạt động KT&ĐBCL Minimize
Báo cáo tự đánh giá
16:24' 24/09/2016
Báo cáo tự đánh giá
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 - 2017
16:22' 23/09/2016
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 - 2017
KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2016-2017 ( KHỐI GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM GDQP HÀ NỘI I )
16:20' 23/09/2016
KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2016-2017 ( KHỐI GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM GDQP HÀ NỘI I )
123456789