Văn bản góp ý Minimize
DỰ THẢO QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
11:30' 13/11/2020
DỰ THẢO QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
DỰ THẢO QUY CHẾ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
11:27' 13/11/2020
DỰ THẢO QUY CHẾ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
DỰ THẢO QUY CHẾ Thực hiện dân chủ trong hoạt động của
11:22' 13/11/2020
DỰ THẢO QUY CHẾ Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
12345678910...