HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO TỔNG HỢP Minimize
Phòng Kế hoạch tài chính thông báo về việc thực hiện áp dụng biểu mẫu mới
17:48' 12/07/2018
Phòng Kế hoạch tài chính thông báo về việc thực hiện áp dụng biểu mẫu mới theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đề nghị các đơn vị áp dụng và thực hiện theo đúng quy định. Nội dung chi tiết được đăng ở mục VĂN BẢN BIỂU MẪU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Danh sách công nhận đề tài NCKH, SKKN bổ sung
11:09' 12/07/2018
Danh sách công nhận đề tài NCKH, SKKN bổ sung
12345678910...