HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO TỔNG HỢP Minimize
(MẪU )KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỊNH MỨC GIẢNG DẠY
16:39' 22/02/2017
Phòng TCCB vừa ban hành: (MẪU )KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỊNH MỨC GIẢNG DẠY. Đề nghị các đơn vị download về để triển khai
12345678910...