Thông tin khoa học công nghệ Minimize
Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế năm 2017
10:36' 22/05/2017
Nhằm tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ tháng 12/ 2017, trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế vào ngày 10 tháng 12 năm 2017 với chủ đề “Thể dục thể thao trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế”.
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018
17:10' 04/05/2017
Thông báo về việc xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 thuộc Chương trình Tây Nguyên
Thông báo nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
15:09' 13/04/2017
Phòng Quản lý Khoa học thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
12345678910...