Thông tin khoa học công nghệ Minimize
Thông báo Hội thảo Quốc tế
02:58' 13/04/2017 Bản để in Gửi cho bạn bè Gửi phản hồi cho quản trị

Kính gửi: các đơn vị trong toàn trường

Căn cứ Thông báo của Trương Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Phòng Quản lý Khoa học Thông báo tới toàn thể các đơn vị trong toàn trường, các nhà khoa học gửi bài viết tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Đà Nẵng.

Nội dung thông báo (click tải file)Lên đầu trang

Các tin đã đăng
 ▪  Thông báo nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (13/04/2017)
 ▪  Thông báo xây dựng đề xuất đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Thành phố (24/03/2017)
 ▪  Thông báo xây dựng đề xuất đề tài cấp Thành phố (01/03/2017)
 ▪  Hội thảo khoa học đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (07/11/2016)
 ▪  Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN năm học 2015-2015 (06/07/2016)
 ▪  Kết quả nghiệm thu đánh giá đề tài NCKH-SKKN 2015-2016 (17/06/2016)
 ▪  Thông báo về việc nộp lại báo cáo kết quả NCKH, SKKN (17/06/2016)
 ▪  Thực trạng và phương pháp điều trị trấn thương xảy ra trong tập luyện của VĐV võ TAEKWONDO Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội (27/04/2016)
 ▪  Thông báo xây dựng đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017 (25/02/2016)
 ▪  Đăng ký viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường ĐHSP TDTT Tp.HCM (08/12/2015)