Thông tin khoa học công nghệ Minimize
Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017
10:47' 11/07/2017 Bản để in Gửi cho bạn bè Gửi phản hồi cho quản trị

Căn cứ công văn số 37/TB-HĐCDGSNN về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017.

Phòng Quản lý Khoa học Thông báo tới các nhà Khoa học, các Phó Giáo sư, tiến sĩ thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và Lịch xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017(có thông báo và lịch chi tiết kèm theo)

Tải thông báo và lịch xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2017 (tại đây)

 Lên đầu trang

Các tin đã đăng
 ▪  Quyết định Công nhận kết quả NCKH, SKKN năm học 2016 - 2017 (27/06/2017)
 ▪  Thông báo nộp đề tài NCKH, SKKN chỉnh sửa (12/06/2017)
 ▪  LỊCH BẢO VỆ ĐỀ TÀI NCKH, SKKN 2015 - 2016 (01/06/2017)
 ▪  Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế năm 2017 (22/05/2017)
 ▪  Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 (04/05/2017)
 ▪  Thông báo nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (13/04/2017)
 ▪  Thông báo Hội thảo Quốc tế (13/04/2017)
 ▪  Thông báo xây dựng đề xuất đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Thành phố (24/03/2017)
 ▪  Thông báo xây dựng đề xuất đề tài cấp Thành phố (01/03/2017)
 ▪  Hội thảo khoa học đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (07/11/2016)