Thông tin khoa học công nghệ Minimize
Danh sách Công nhận kết quả NCKH bổ sung năm học 2016 - 2017
04:24' 17/07/2017 Bản để in Gửi cho bạn bè Gửi phản hồi cho quản trị

Danh sách công nhận kết qủa nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ giảng viên năm học 2016 - 2017 (bổ sung)

Tải Danh sách (Tại đây)Lên đầu trang

Các tin đã đăng
 ▪  Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (11/07/2017)
 ▪  Quyết định Công nhận kết quả NCKH, SKKN năm học 2016 - 2017 (27/06/2017)
 ▪  Thông báo nộp đề tài NCKH, SKKN chỉnh sửa (12/06/2017)
 ▪  LỊCH BẢO VỆ ĐỀ TÀI NCKH, SKKN 2015 - 2016 (01/06/2017)
 ▪  Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế năm 2017 (22/05/2017)
 ▪  Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 (04/05/2017)
 ▪  Thông báo nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (13/04/2017)
 ▪  Thông báo Hội thảo Quốc tế (13/04/2017)
 ▪  Thông báo xây dựng đề xuất đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Thành phố (24/03/2017)
 ▪  Thông báo xây dựng đề xuất đề tài cấp Thành phố (01/03/2017)