Đảng ủy Minimize
TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
16:21' 26/01/2015
TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X ,Nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội Đảng bộ khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020
17:13' 23/01/2015
Thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10/7/2014 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 01/08/2014 của Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020; Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới, Đảng bộ Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 với các nội dung chủ yêu như sau
HƯỚNG DẪN Tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường
17:09' 23/01/2015
Thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 01/08/2014 và các văn bản hướng dẫn của Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ và Đại hội Đảng bộ số 283-KH/ĐU ngày 11/12/2014 Đảng ủy Trường hướng dẫn các chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2018 như sau:
12345678910...