Công đoàn Minimize
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI KHÓA XI NHIỆM KỲ 2017-2022
16:51' 02/03/2018
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI KHÓA XI NHIỆM KỲ 2017-2022
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022
16:49' 02/03/2018
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2022
QUI CHẾ Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ (2017–2019)
16:47' 02/03/2018
QUI CHẾ Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ (2017–2019)
12345678910...