Công đoàn Minimize
Điểm sáng công tác nữ công Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội trong nhiệm kỳ đổi mới
20:12' 26/12/2017
Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường lần thứ X, các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch đã đề ra với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, đạt kết quả tốt, trong đó công tác nữ công được đánh giá là điểm sáng
Điểm sáng trong cuộc vận động “ Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”
20:09' 26/12/2017
Xác định cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” là nền tảng, là một bộ phận của phong trào thi đua “Hai tốt”, ngay sau khi nhận được hướng dẫn triển khai cuộc vận động của Công đoàn giáo dục Việt Nam, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã sớm xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc vận động nên đã khích lệ cán bộ, viên chức, người lao động
Phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
20:01' 26/12/2017
Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ viên chức, người lao động (CBVC, NLĐ) và sinh viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội được gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
12345678910...