Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 02/01/2017 ĐẾN 08/01/2017
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC
 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

T.2 (02/1)

Nghỉ bù Tết Dương lịch.

 

 

T.3 (03/1)

 

- 16h00:

Làm việc với cán bộ các khóa 46,47,48,49.

TP:

P.CTHSSV.

ĐĐ:

P.105 Giảng đường.

 

 

P.ĐT giúp địa điểm.

 

(đ/c Hoàng Châu chuẩn bị nội dung)

 

 

- 16h30:

Họp Ban Giám hiệu

ĐĐ:

Phòng Hiệu trưởng

 

 

T.4 (04/1)

 

- 10h00:

Họp giải quyết thừa giờ năm 2015-2016.

TP:

Ô.Nguyên, Ô.Hành, Ô.H.Dũng, Ô. P.Dũng.

ĐĐ:

Phòng Hội thảo.


- P.TCCB, P.ĐT phối hợp chuẩn bị hồ sơ.

 

 

- 13h00:

Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác GDQPAN năm 2016, triển khai công tác năm 2017.

TP:

BGĐ TTGDQP Hà Nội.

ĐĐ:

Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.


- P. QTTB bố trí  xe ô tô.

 


- 15h00:

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân” lần thứ 14 năm 2017.

TP:

Toàn thể viên chức, người lao động Khối Hành chính

- Đồng chủ trì: Bí thư Chi bộ, CTCĐBP Hành chính.

ĐĐ:

Phòng Hội thảo


 

T.5 (05/1)

 

- 13h00:

(Từ ngày 05-11/1/2017) nộp hồ sơ và tham gia thi đấu Giải Quần vợt toàn quốc năm 2017.

TP:

BHL, VĐV tham gia thi đấu

ĐĐ:

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

- P. QTTB giúp xe ô tô 16 chỗ


 

- 15h00:

Thanh lý các hợp đồng dịch vụ năm 2016; hợp đồng dịch vụ năm 2017

TP:

BGH, Ô. H.Dũng, Ô. Ca, Bà Chính, Ô.Tuấn và các chủ dịch vụ.

ĐĐ:

Phòng hội thảo.


 

T.6 (06/1)

 

- 6h15:

Ô.P.Dũng Báo cáo luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

TP:

Mời dự: BGH và các đồng chí quan tâm

ĐĐ:

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh


- P. QTTB giúp xe ô tô 16 chỗ

 

 

T.7 (07/1)

 

CN(08/1)

 

Nhắc việc:

- Phòng QLKH thông báo: đề nghị các thầy cô giáo đăng ký đề xuất, đề tài nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ thực hiện 2018 đăng ký theo mẫu thông tư 11/2016/ TT –BGDĐT-KHCNMT gửi về P.QLKH chậm nhất 30/2/2017 để phòng tổng hợp nộp Bộ GD&ĐT.


- Đề nghị các đơn vị phòng, khoa, trạm y tế nộp báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2016-2017 về P.HCTH. đ/c Thoại từ ngày 09-16/1/ 2017. Email: ducthoaithethao@gmail.com

 

 

- Từ ngày 03-15/1/2017. Bà Hương đi học.

 

 

 

         Trực lãnh đạo: T7- CN (07- 08/1/2017). Ô. Nguyễn Minh Tiến. PGĐ.TTGDQPHNI.

              BAN GIÁM HIỆU                                                                                                           


<< Trở về